dinsdag 8 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
SAS-dienst lunchvoorziening openbare procedure met verlicht regime - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dakveiligheid en Dakonderhoud - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SIEM/SOC voor GGD HN - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Gespecialiseerde transport- en opslagcontainers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteampartner/ aannemer nieuwbouw brandweerkazerne Abdissenbos - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022...
Lees verder

Marktconsultatie Beheer en onderhoud watersystemen en waterpartijen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf, beheer, onderhoud, elektronica en service van ondergrondse containers. - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Drenthe NL13 |...
Lees verder

COVID-19 materialen en middelen - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Oude Kern Stevensweert - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

87-2021 Grote Markt Herinrichting - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Filosofieën - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie en aanpassing van de SBO-school Het Mozaïek te Den Haag - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding Reconstructie Bosstraat, Hoge Bergen en de Braak - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding Reconstructie Bosstraat, Hoge Bergen en de Braak - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-28994-20: 2021: Aanbesteding Inburgering B1 naar Entree en MBO onderwijsroute - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31172943: Balans partner duurzame energie - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus - Stichting @voCampus
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(klein) civieltechnisch onderhoud - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dosimetrie Systeem voor Douane - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder