vrijdag 4 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Watersysteemmaatregelen Bentwoud maatregel 1 en 2 (DIG-12554) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Gladheidbestrijdingsmaterieel incl. onderhoud gemeente Nuenen - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Intrakoop Levering Aardgas 2024 en 2025 + optiejaren 2026 t/m 2028 - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0186 - Stedelijke Beeldkwaliteitsmetingen Schoon - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Dierenopvang en -vervoer - Gemeente Heerhugowaard nu Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Bedrijfswagens - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inburgering "Empowerment programma" - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering en onderhoud AED's gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Design & Construct: installatie voor de productie van LBG uit biogas - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop van een Enterprise Service Bus - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gezondheidscentrum de Schelft - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Plantbestek Groene Weelde - Recreatieschap Spaarnwoude
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Concern Meubilair - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Levering Brandstoffen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering van keukenmaterialen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud groenelementen rayon West gemeente Steenbergen en Moerdijk - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU - PCPO Vechtstreek en Venen - Chromebooks en toebehoren - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering autoladders ten behoeve van brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Restauratie bekledingsmuren en kazematten op de Lunetten te Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten t.b.v. herinrichting wijk Dorrestein gemeente Zuidplas - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanjager Team Beweging Brede Blik - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Veranderaar Team Beweging Brede Blik - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor diverse LVNL locaties - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfswagens 2022 - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Abonnementen mobiele telefonie spraak en data - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatieadviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

360 graden panoramabeelden - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energie Toezichthouder (2 fte), vanaf februari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitbesteding en raamovereenkomst REPRO diensten - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0056 Levering en instandhouding afvalinzamelingsystemen (AISA)-vervolg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0056 Levering en instandhouding afvalinzamelingsystemen (AISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

AI 2021-0037 Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Certifying Authority Offshore High Voltage Stations The Netherlands - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Technisch Personeel Prov Drenthe/Prolander/RUD - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem en Bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MediaWiki GEMMAOnline - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

e-HRM - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud van kruidenrijk gras en watergangen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadviseur Gebiedsadvies - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering van Accountantsdiensten ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz - Omnibuzz
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doelgroepenvervoer Harlingen en Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud drukriolering 2022 - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Toezichthouder energie (16 - 20 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie tank en laadpassen - Cedris
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Bluskleding en aanverwante diensten - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering gas - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afkondiging DAS over periode 2021 - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur personeel Sociaal Domein functieschaal 8, 9 en 10 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. Gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Food en Non-Food - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Inspectie, onderhoud, revisie en vervanging van roostergoedinstallaties WSHD 2022-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Material Flow Management (Zero Waste 2030) - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor afvalanalyse
Lees verder

Aanschaf en onderhoud hybride vrachtwagen met laad en los hulp en haak-arm systeem - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud 7 dienstvoertuigen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

AV-middelen AHK, HvA en UvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarverbinding Puttershoek-Zwijndrecht - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voedingsmiddelen t.b.v. Zuyd Hogeschool - Hotel Management School Maastricht - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-12279-21: Pechhulp onderweg van alle type voertuigen voor Vervoer en Materieel van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het verzorgen van bibliotheekdiensten - Gemeente Waterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Output Management systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Record Management Applicatie (RMA) - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer 2022-2023 e.v. voor gemeente Land van Cuijk - Gemeente Land van Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2020-0008140 Integraal dagelijks beheer en onderhoud contract wegen regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Leasing van voertuigen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, implementeren en onderhouden van een systeem voor zaakgericht werken inclusief klantcontactfunctionaliteit - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Endocrinologie bindingsanalyse analyzing – Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Data scientist (CV expert) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ERTMS - Werkzaamheden tbv ERTMS Ervaringsrijden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandwerende voorportalen en rolschermen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst assessments VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GV-2022-03 Marktselectieprocedure Hof van Maasdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountmanager Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder