donderdag 3 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering elektriciteit en aardgas Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sloop en vervangende nieuwbouw Vrije School Wonnebald te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bouwteam Herinrichting Kanaalpark ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek Zwarte Wieken Windturbines - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hovenierswerkzaamheden terreinen RWZI's, Rioolgemalen & Peilregulerende objecten HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer, Onderhoud en doorontwikkeling KNMI.nl - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Technische schoonmaak metrostations Oostlijn en Ringlijn en tramhaltes Amstelveenlijn en IJ-tram - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inhuur (Junior) Adviseur programma Uitkomstgerichte Zorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Inhuur Project Management Officer (PMO) - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Design, Development and Supply of the Man Carried Single Seat Life Raft Pack (in short Dinghy Pack) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats...
Lees verder

Binnenlandse verhuisdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

GRC Applicatie gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bereikbaarheid t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Preparatory studies for the Development and Rehabilitation of Lake Nokoué and the Porto-Novo Lagoon, Benin - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Installatieverantwoordelijke Elektrische installaties laagspanning - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Kleinschalige bouwkundig onderhoud UMCG 2022-2025 - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Membranen - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Vrachtauto 40KN VOPS -2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Vrachtauto 135KN 6x2 vacuumwagen - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Vrachtauto 90KN OSG rijopleiding - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Vrachtauto 90KN 4x2 koel-vries opbouw -2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's, printers en repromachines en het leveren van software en supplies - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Vrachtauto 40KN KM roadshow - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 2022-2027 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Porthos Compressorstation ("Lot 3") - Porthos CO2 Transport and Storage C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0215 - Herinrichting Koninginneweg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Porthos Cooling water intake building and Compressor station - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst bouwrijpmaken Steenbrugge vervolg te Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

Integraal parkeerbeheer voor Eindhoven Airport N.V. - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische installaties - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inlenen tijdelijk personeel - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HR & Payroll systeem - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vulgraadsensoren - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Chromebooks - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gedragscampagne 'Goedopweg' - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Waalcampus in 's-Gravenzande - Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022...
Lees verder

AV supportdienstverlening 2021 - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kits ten behoeve van de HbP screening 2021/2022/2023 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Desktops en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Datacenter Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vacature bemiddeling Finance - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WAN- en internetconnectiviteit - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Buitenlandse Reizen voor UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Tablets en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud Mobiele Licht Units (MLU's) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondverzet 2022 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw sportzaal Maassluis - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Verkenning van mogelijkheden Compacte Automatische Beheerste Stallingen op stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf: support Hitachi apparatuur (rectificatie) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Divers Watertechnisch materiaal - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Touchscreens en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toegangscontrole / AEOS / SAAS - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en exploitatie sportaccommodaties - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DOS-2020-0008140 Integraal dagelijks beheer en onderhoud regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fietsznfabriek, Verkoop Kavel - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146587: ZN-B Vaarwegen, onderhoud kunstwerken en realisatie Brug 1 Zuid Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Adembeschermingsapparatuur - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering pompen en pomponderdelen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, Delft...
Lees verder

210100GHA Speelruimtes Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Project Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RAD|Mendix Advanced Business Engineer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mechanische reiniging straatkolken en lijnafwatering Houten en De Bilt - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Capaciteit Toegankelijkheidsaudits - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van smeermiddelen en aanverwante dienstverlening - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regiewerkzaamheden en materieel - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering ontzilt zand - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Milieukundige onderzoeken - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoering van bodemonderzoek
Lees verder

Herinrichting Vlietlaan - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meubilair - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Horecaoutlet en Banquetingservices - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Leermiddelen VO t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hoog volume printers - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Tester - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling voor minima zorgverzekeringen voor Collectief Zuid-Limburg - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

EA Netwerkdiensten - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stichting Attendiz - EA - ICT-Hardware - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst levering Hard- en Software - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Keuringen hef- en hijsmiddelen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market consultation Winch and Handling System - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Lieren
Lees verder

Brand Management Portal - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien bermen buitengebied en watergangen - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Levering en onderhoud van elektrische dienstvoertuigen - Twente Milieu en Onderhoud Enschede - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Dienstverlening - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Cable Protection Pipes 2021 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(ver)huur afvalinzamelvoertuigen - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

SZW ROVK EA Leerbegeleiders - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer Kockengen Waterproof Fase 8 & 9 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking grondstromen gronddepot gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Installatieonderhoud en - projecten - Stichting OVO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Provincie Overijssel - Tijdelijk beheer ingerichte natuurgronden - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder