zondag 27 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Digitaal beeldmateriaal - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Telefoniedienstverlening ten behoeve van N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Onderhoud en herstel sportvelden gemeente Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalinzameling en –verwerking - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-04014-22: Aanbesteding voor een veerverbinding tussen Hoek van Holland ende Maasvlakte. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventieve hulp en ondersteuning t.b.v. de inwoners van de gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221...
Lees verder

Sluitsysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2050 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV: Sloten,...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT-Hardware - Schoolinkoop - Stichting Orion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Netwerkbeheer - Kind en Onderwijs Rotterdam - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Digitale Schoolborden - Schoolinkoop - Stichting Orion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Duurzaamheidsexpertise t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

End User Devices, randapparatuur & accessoires. - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Evenementenbeveiliging Floriade Expo 2022 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Montfoort - KC Montfoort - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaionderhoud bermen en watergangen Dintel 2022 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Contract Manufacturing Services STM-ATB - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Monitor Mobiliteitsontwikkelingen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering zonnestroominstallatie en onderhoud - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Curatieve beheersing Eikenprocessierups - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen fiets- en voetgangersbruggen gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open house procedure Jeugd ED (Ernstige Dyslexie) Kop3 gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

NO Inhuur Technisch Manager Neder-Betuwe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Duikapparatuur - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Duik- en...
Lees verder

Ultrasonic 5-axis simultaneous cnc machine - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme dranken automaten - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINBZK-Marktconsultatie 'Applicatie voor Rijksbreed Talentmanagement' - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software-implementatiediensten
Lees verder

Eijsden Margraten onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E5221030W-Beheer en Onderhoud wandelknooppunten-netwerk PE Zuid-Holland 2022 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP STOPOZ i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DPS Online Proctoring - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

21.204 -SD- Scheidingswanden Bolwerck - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Objectgebonden mobiele dataverbindingen (MTM) - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Glasvezelverbindingen - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantscontrole 2022-2025, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouwing Afdeling scopie en poli MDL locatie VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst aanschaf speel- en sporttoestellen - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

The purchase of Magnets for the Beam Line - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

21.223-HR Inhuur flexibele arbeidskrachten - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

21.214 -BV- Service en onderhoud Multifunctionals Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Communicatie Waterschapsverkiezingen - Unie van Waterschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling V&D locatie (2) - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Student Inschrijfsysteem (SIS) 2022 - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Remaining Life Assessment door toepassing van ILI, RLA en RLE - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42,...
Lees verder

Wegslepen voertuigen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0001531 Ecologische adviesdiensten Natuurnetwerk Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling Marathonweg Noord - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Offshore Grid NL -Raamovereenkomst Offshore RCR Consultancy diensten - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwikkeling Locatie Voormalige Brandweerkazerne - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderwijsroute (mbo) t.b.v. de Wet inburgering - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 |...
Lees verder

Vooraankondiging & oproep tot mededinging "Inhuur Arbo professionals" - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aannemingsprojecten in 3 percelen: multidisciplinair, gemalen en leidingen - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen en verwerken van Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Bouw- en Sloopafval (BSA) - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitbreiding (kind)tegoeden op de stadspas - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Bos- en Natuurbeheer 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal Dossier JGZ - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2039 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Stichting Catent - Chromebooks en toebehoren - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering werkzaamheden groen en grijs in de wijk Waterland van de gemeente Stadskanaal - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Stichting Catent - Laptops - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Elektrotechnisch Materiaal - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering tijdelijke pompvoorzieningen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder