vrijdag 25 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
GIS expert support for developing future offshore wind farm zones - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaccinaties Hepatitis B - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Collectieve openbare Europese aanbesteding - Leveren en plaatsen verkeersvoorzieningen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

(klein) civieltechnisch onderhoud - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

End User Devices - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Network as a Service volgens de Best Value Aanpak - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021-021722 EU openbaar Aanleg Middelseefeart (kades, bruggen en grondwerk) gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2022...
Lees verder

DAS voor de tijdelijke inhuur van extern personeel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Offerteaanvraag evaluatieonderzoek rapport 'Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider locaties Corona - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Rietmaaien (klepelen) Súdwest-Fryslân - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MK82 Inert and PBXN Bomb - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Licht, geluid en AV t.b.v. de Floriade Expo 2022 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Nationaal Wegen Bestand (NWB) en Wegkenmerken van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

4-D-05335-21: Communicatiebureaus voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering containers en verdichters afvalaanbiedstation 7Poort - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur ICT/IV Professionals t.b.v. DJI en de Justitiële ICT-Organisatie (JIO) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Rioolreparatie en -renovatie voor de gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten in 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure voor de levering en distributie van leermiddelen Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1-1-2022 Gemeente Westerwolde - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Echosystemen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-19993 Inhuur flexibele arbeidskrachten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CBG041.62694 Beheer Zuidrand 2022 e.v. - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

End User Devices gemeenten Etten-Leur & Moerdijk - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme drankenvoorziening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reisarrangementen ten behoeve van inkomende en uitgaande missies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Reisagent Dienstreizen - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vervoersdiensten (uitg. vervoer...
Lees verder

LRN Deeltracé Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

TenneT Qualification System (TQS) for high- and extra high voltage AC land cables - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Extensief maaien en exotenbestrijding - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

31173632: Engineeren en uitvoeren ombouwwerkzaamheden openbare verlichting Randweg Eindhoven - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Levering bloemen, fruitmanden en rouwwerk - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Media inkoop - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Trainee Informatie management in de rol van Junior proces en kwaliteitsmedewerker (32 – 36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop Wijkteams Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT Hardware - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en exploitatie sportaccommodaties - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische installaties - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst lease voor Bedrijfswagens - Stedin Groep Services B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Renovatie kantoor Melkemastate Leeuwarden - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verbouwingswerkzaamheden
Lees verder

Operatiekamermicroscoop Neurochirurgie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vers automaten, warme dranken automaten en snoepautomaten - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie thuis werkplekken - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Duurzame warme drankenvoorzieningen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-planapplicatie inzake vervoer en dienstverlenend personeel - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU MosaLira - Laptops 2-in-1 - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair (Kantoor en Onderwijs) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Naleving - Projectmanager arbeidsmigranten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Wmo-vervoer - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Hulpmiddelen - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Duurzame cateringvoorzieningen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Artsenzorg JCvSZ - DJI 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Architect en Constructeur integraal kind- en ouderencentrum (IKOC) te Noord-Scharwoude - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Monitoringswerkzaamheden natuur Fryslân - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkoop en Ontwikkeling Coehoorn plot 3 Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Vogelplas Starrevaart - rietland cyclisch beheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg Eys - Gemeente Gulpen-Wittem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud van kruidenrijk gras en watergangen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Bestuurlijk adviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

implementatieconsultant Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Samenwerkingspartner Microsoft 365 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding voor de bouw van het representatievaartuig ´Neo Orbis´ - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Nationale ombudsman
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dijkversterking Neder-Betuwe (NEBE) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder