dinsdag 22 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor uitzendkrachten t.b.v. corona bestrijding ten behoeve van de RDOG HM - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische dienstverlening - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beeldroutering en opslag Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en onderhouden van draagbare gasdetectoren - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Definitieve Inschrijving voor EA Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Inbraakbeveiligingsinstallaties - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VNGR - Business Consultant Cloud Solutions(UMw) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Toegangscontrole / AEOS / SAAS - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kadeverbetering Hellegatspolder (DIG-12375) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2022...
Lees verder

Reconstructie Blauwe Golven, Oude Kraan, Roermondsplein Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Noordenveld voor de jaren 2022-2026 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Duurzaam afvalmanagement VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalverwerking - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

31175265: het engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud aan de rijksweg A28 (IGO 14) in Noord-Nederland in 2022. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaccinaties Hepatitis B ten behoeve van de studenten van Avans Hogeschool. - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Juridisch Adviseur Werkplaatsen Implementatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

210086SDD – Inkoop Inburgeringsaanbod Onderwijsroute MBO - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderhoud Openbare verlichting - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Tynaarlo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Alphen Noord & Renovatie zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen (DIG-12497) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022...
Lees verder

210100GHA Speelruimtes Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder