maandag 21 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Warme dranken - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Optimalisatie van sliblogistiek en het slibontwateringsproces - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

5-assige CNC-machine - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herschrijven content medewerkersintranet - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief Arnhem/Nijmegen Levering Aardgas inclusief Groen Gas GvO's 2023-2026 met optiejaren 2027-2030 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU School- en Kantoormeubilair - Stichting Quadraten - Quadraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem casco operationele voertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware RSG Wolfsbos - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU Groenonderhoud & Boomveiligheid - Stichting Primenius Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Meubilair - Stichting Consent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Omchippen restafval en gft minicontainers, en chippen en uitzetten van nieuwe pbd minicontainers, inclusief bijbehorende dienstverlening. - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Cliëntvolgsysteem Veilig Thuis Haaglanden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Gerectificeerde aanbesteding) Collectief vervoer Vidar - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst reiniging en inspectie van riolering en randvoorzieningen Gemeente Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Market survey X chromosome counter for sex-dependent screening - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2051 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Atheneum College Hageveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en montage Touchscreens Calvijn College - Calvijn College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding - Inhuur tractie ten behoeve van gladheidsbestrijding 2022-2023 - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud terreinen regio Alblasserwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud terreinen Beneden Linge - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud kleine brandblusmiddelen voor de gemeente Almere en stichting Prisma - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleider Ketendigitalisering - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WMO-adviseurs team COJ (PSZ) - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ROAD2022 - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatieadviseur Gedupeerden Toeslagenaffaire - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding levering Keukenuitrusting en Onderhoud - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Junior Communicatieadviseur Mobiliteit - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Laboratoria voor covid-19 diagnostiek - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Communicatieadviseur arbeidsbemiddeling en scholing - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huurderondersteuning voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0027 - Parkeerdata ten behoeve van parkeeronderzoeken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding serviceprovider zonnepanelenproject 'Zon op je dak Roermond' - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Voedselbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZ - EA Overflow en piekopvang contactcenter Nederland Wereldwijd - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging en jaarlijkse all-in service van bemonsteringssystemen - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation - Analysis PPP's in SDGP and FDOV - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Afvalstromen gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Levering en onderhoud vrachtauto t.b.v. Defensie Duikgroep - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NO Senior strategisch risicomanager - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dark Fiber Data netwerkverbindingen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pier-A Final Delivery - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud veegmachines - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cryostat Ali Lab - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Horecastewards - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2040 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Zwemvervoer Gemeente Den Haag 2021-2026 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Coronasteward - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage Q1 2022 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud Safety & Security installaties Stichting Meerkring - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de verlichting Kerststad Valkenburg aan de Geul ten behoeve van Gemeente Valkenburg aan de Geul - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Diver Detection Sonar Systems - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hovenierswerkzaamheden terreinen RWZI's, Rioolgemalen & Peilregulerende objecten HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren van transportleidingen - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en repromachines en het leveren van (printmanagement) software en supplies - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexarbeid Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

N631.12 Aanleg wegen en inrichting Bypass (tijdelijke situatie) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie van de Vondelsingel e.o. – Oost Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder