zondag 20 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Objectbewaking en manbewaking - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS de Berkel - 2 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS de Keikamp - 2 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Glas- en Gevelreiniging - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS Op dn Esch - 2 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Houten remmingwerken en overig kademeubilair - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Professionele Audiovisuele Middelen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider Natuurherstel N2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Nieuwbouw 2 - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

2022 – 2029 Gladheidbestrijding in regie regio IJsselmonde - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groenonderhoud Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Raadsinformatiesysteem EHZM - Meerinzicht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2050 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud StOVOG - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountancy ODZOB 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek watergangen en dijken Maas & Waal (T191756) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Touchscreens - Markland College Oudenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aaanbesteding Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Groot Onderhoud N468 DOS-2021-0000342 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inschrijving voor EA Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfskleding, schoeisel, PBM's en aanverwante dienstverlening ten behoeve van Waterschap Vechtstromen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31168279: Marine Warranty Surveyor ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Hardware en Touchscreens - Stichting Consent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigen en Inspecteren vrijvervalriool Steenwijkerland 2022-2025 - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Inkoop & Projectleider voor een Meervoudig Onderhands Aanbesteden van een Inkoopadviesbureau (16 uur) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanvulling aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Koning Willem I College
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering ICT-hardware voor Stichting Esdal College - Stichting Esdal College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie reclame uitingen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ministerie van Financiƫn - niet openbare EA Continuous monitoring en Forensische cyber capaciteit - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering bedrijfskleding en PBM's t.b.v. N.V. Irado - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Aanbesteding Labinrichting koudbloedigen - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0078 - SOK Ingenieursdiensten in de deelgebieden ArenAPoort, Amstel III en De Nieuwe Kern in Windrichting Zuidoost - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2022-0028 Levering illuminatie schijnwerpers - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Supply of Metocean data at three Investigation Areas - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Groeisaam - Chromebooks - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Groeisaam - Laptops - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0006 Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Projectmedewerker Vaccinatie - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie inzake NMS BenO - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Marktverkenning Pagers - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

Vertaal- en redigeerdiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke woordvoeringscapaciteit (EA0100) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reclame- en...
Lees verder

Projectmanager technisch beheer - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch Case Management platform - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

11399 Raamcontract Adviesdiensten Walterboscomplex en Quintax te Apeldoorn | - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31167850: Projectbeheersing A27 Houten Hooipolder - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

UX-onderzoek (Ea0105) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerverzekering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) Gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

NU Stichting Wijzer in Onderwijs - Laptops en toebehoren - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigen kolken 2022-2025 Dijk en Waard - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Intekensoftware - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst "Integrale rioolvervanging Wheermolen-Oost" - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Stichting Wijzer in Onderwijs - Tablets en toebehoren - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatwerkarrangementen - Reguliere openstelling 2021 (contractjaar 2022) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Nieuwbouw zwembad Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-10-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Stichting Wijzer in Onderwijs - Chromebooks en toebehoren - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding monitoring, beheer en onderhoud voor het duurzaam opwekken voor warmte- en koude behoefte - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market Consultation - Systems analysis and strategic plan on circularity of packaging in Kenya - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

NU Stichting Wijzer in Onderwijs - Desktops - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Toekomstscenario Jeugdzorg (GRJR) - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanmelding herstelgerichte hulp Gem. Eemsdelta en Het Hogeland - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2030 | Plaats van uitvoering: Overig...
Lees verder

verantwoording en begeleiding van Europese subsidies ten behoeve van spoorproject "Kwaliteitsverbetering Spoorlijn Groningen - Bremen" (Wunderline) - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Identity & Access Management (IAM) - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard Open House procedure - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Interventie apparatuur Radiologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E644000 - Aanschaf & Onderhoud (inkl. Dataopslag) bodycams - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BYOD voor digitaal toetsen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur veegmachines Gildebor - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van meubilair - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

Maaien Gazons - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Twee Senior Projectmanagers ICT - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Adviseur Omgeving - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfstelefonie support - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software Reseller - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Redgereedschap Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek & Flevoland - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ESM-software - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en Gevelmanagement, KNAW (Hubrecht Instituut) - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer van de buitensportvoorzieningen van de gemeente Delft en het begeleiden van de renovaties van de buitensportvoorzieningen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder