Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering bureaustoelen 2022-2026 inclusief optiejaren - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Borgesius Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Identity & Access Management - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A03.47.2021 Levering Hardware en AV middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beleidsadviseur P&C - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaken diverse locaties binnen Veiligheidsregio Noord Holland Noord - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaak & Sanitaire voorzieningen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dosimetrie Systeem voor Douane - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer & Onderhoud Gebouwen en Gebouwgebonden Installaties - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud verkeersregelinstallaties - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SeTC Leiden - Aannemer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sluitsysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2050 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV: Sleutels
Lees verder

Financial auditor - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Bovendijk te Wilnis - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie uitwijklocatie opslag vuurwerk - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op...
Lees verder

Landelijk - Toetssysteem voor Metallurgische Lassen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaibestek 5S3 2022 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maritiem Museum Rotterdam schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Maritiem Museum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Dakonderhoud - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-03-2022...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur externe arbeidskrachten t.b.v. sgOMB - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior Gegevensarchitect - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leerlingenvervoer Noord-Limburg - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie inkoopstrategie blanco papier - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmasecretaris duurzaamheid in gebiedsontwikkeling - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Bio ethanol Wetterskip Fryslân - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ethanol
Lees verder

Interventies bij mentale klachten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZ - Marktconsultatie Veiligstellen Appberichten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor systeem-,...
Lees verder

Reconstructie N271 Milsbeek - Plasmolen - Mook - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelovereenkomst project 'de Scharnier' aan de Maashavenkade in Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gunning Chromium X inclusief reagentia - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Projectleider Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

BZ - Marktconsultatie Veiligstellen Appberichten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Verkoop Natuur Hemrikkerscharren-Oost - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud W-installaties Zeeuwsch Vlaanderen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Prestatiegericht onderhoud E & W installaties diverse gebouwen gemeente Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten Regio Drechtsteden | 220004REG - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NOOI-Heup - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Projectleider Data analyse Ketenbureau i-Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Infopagina & mededelingen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gemeente Veendam - Openbaar nationale aanbesteding Aanschaf schaftwagens - Gemeente Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Aanvullende marktconsultatie Overige Forensische Zorg incl. tbs beveiligingsniveau 3 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Circulaire bedrijfskleding - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Conserveringswerkzaamheden Stalen bruggen 2022 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding vloerbedekking - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2022...
Lees verder

Aanbesteding voor de bouw van het representatievaartuig ´Neo Orbis´ - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Catering (RIC Methode) - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Renovaties en reconstructie groenvoorzieningen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Belastingsysteem - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Voortzetting diverse contracten - Open Universiteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Voortzetting contracten Post - Open Universiteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie proceduretrays - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Werkplekhardware - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZ-EA Dienstvoertuigen voor de Ambassade Brussel - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: België BE | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop contract en leveranciersmanagement voorziening 2022 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzendkrachten en Payroll - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, Agglomeratie...
Lees verder

levering afvalinzamelvoertuigen - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, IJmond NL323...
Lees verder

House of Quantum Adviseur E&W-installaties - Stichting Quantum Delta NL
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad ZUID-OOST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad NOORD-OOST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

House of Quantum Adviseur Constructies - Stichting Quantum Delta NL
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische Verbruiks- en gebruiksartikelen - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Operationele Autolease - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van Ingenieursdiensten - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Project- en omgevingsmanagementcapaciteit fysiek domein - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RMN - Aanschaf veegmachines - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Installatieonderhoud en - projecten - Stichting OVO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software broker en cloud platforms - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Overdie fase 4-5 te Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder