woensdag 16 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Meten en monitoren riooloverstorten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Systeemdenken: drijfveer voor transitie. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROK WRM Simon Stevin Kazerne Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Adviseur Marketing en Communicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst assessments VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Systeemdenken: drijfveer voor transitie. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WRM Simon Stevin Kazerne Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestrijden Japanse Duizendknoop - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling Professorenwijk-Oost Fase 1 - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0196 Herinrichting Weteringschans West - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Uitzendkrachten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Maktconsultatie KB Sensor - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Verduurzaming verlichting sportaccommodaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Strategisch Adviseur Informatiesamenleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsafval ingezameld op gemeentelijke locaties Gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beleidsadviseur regionale samenwerking Beschermd Thuis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Aanbesteding Renovatie Sportcentrum Drievliet - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fiscale advisering Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software for plagiarism - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie adviseur Beschermd Thuis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder