maandag 14 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien en regulier onderhoud Louisa en Cannemanspolder 2022 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Individueel 1 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Individueel Preferentiële en Strategische Partners 1A - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Accountantsdiensten CVO Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

"Open House" Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur 2022 - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

Promotie artikelen - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Project Gevelrenovatie Binnenstad Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Groep 2 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Groep Preferentiële en Strategische partners 2A - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheersing Eikenprocessierups - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Inhuurdesk gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligings- en Hospitalitydiensten provincie Flevoland PFL 2868285 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: | CPV: Beveiligingsdiensten
Lees verder

Senior Juridisch Adviseur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Medewerker vastgoedadministratie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Cloud hosting - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Catering - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onbemenste uitgiftepunten OV-fiets - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhouden van reinigings- en sterilisatieapparatuur - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

SRU-00-20-130-R01 Onderhoud drainage 2021-2024 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Employer Branding - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbeidsmarktcommunicatie online sociaal netwerk - Gemeente Amsterdam, Financiële Dienstverlening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte XL Businesspark - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intermediair Inhuurkrachten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Slibeindverwerking Wetterskip Fryslân - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het vervoeren van...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

De Stelp te Hollum aannemersselectie - Gemeente Ameland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brugbediening 23 bruggen gemeente De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Infra werken gemeente Schouwen Duiveland - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Provincie Flevoland - Trafficmanagement, Vormgeving, Contentcreatie en DTP - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Viviani - Viviani
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Efficiency assessments of investments in the Dutch (extra) high voltage network - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Signalling & Control - Gemeente Amsterdam, directie Bijzondere Projecten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Consumentenonderzoeken - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schiphol Airport - MKS Treinperrons - Aanpassen Stijgpunten Plaza - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Imager - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pilot onderwijshuisvesting gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Studie- en werkpleksensoren - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Bouwrijpmaken Nobelhorst & Vogelhorst te Almere Hout. - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst terreinafwerking Nobelhorst te Almere Hout. - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

GON-50-20-049-G01 Raamovereenkomst leverantie en aanplant groen Nobelhorst - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst 'Inhaalslag baggeren vaarwegen' - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing tbv Radboud Universiteit - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuurkrachten tot en met schaal 9 Specialistisch - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen Hoogvolume Couverteeroplossing (HVC) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor een Document Management Systeem (DMS), Records Management Applicatie (RMA), Post & Archief applicatie inclusief workflow management - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS EA Training en e-learning [Ont]Regel de zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening - OPTIMUS primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Riolering Onderhoud en Vuilwaterafvoer - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder