zondag 13 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie / Request for information PATRIOT weapon system Generators - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

TdaP-IPV vaccines - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MBO Utrecht - Organisatieadviseur (12-16 uur p/w) - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mediacollege Amsterdam - Recruiter (24 uur p/w) - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31050127 Aankondiging van een wijziging B&O Ketelbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Jong Leren stichting voor confessioneel onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groenonderhoud Zevenaar-midden- 2022 - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ongediertebestrijding - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Snoeien bomen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ministerie van Financiën - EA Pentesten - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Quality Control Inspectors ICNG / SNG - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Data scientist (textmining) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Request for Information (RFI) for Replacement MUNOS-WS4 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (2 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sanitaire Middelen - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kwaliteitsinspecties schoonmaakdienstverlening - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2022 - 2024 levering, installatie, onderhoud en monitoring zonnepanelen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Accountancy Boxtel, Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Milieueffectrapportage windpark op zee IJmuiden Ver kavels 1-4 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Vossius Gymnasium - Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

KCI monitoring ontwikkelen - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

VWS-HIS-EA Onderzoek medicatieveiligheid - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en...
Lees verder

Bewegwijzering (Routing & Signing) en middelen bij evenementen en verstoorde situaties op het spoor - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Digitale schoolborden - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Adviseur Geluid (2 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Omgevingsvergunningen (3 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Workflow software OER - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplek en End User Devices - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Senior Adviseur geluid sanering (1 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel - Gemeente Ouder-Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schrijven van Vacatureteksten en Jobbranding - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Industriële reinigingsdiensten - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opvang en vervoer dieren - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - acceptatie en verwerking van A/B-hout - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Intrakoop Levering Aardgas 2024 en 2025 + optiejaren 2026 t/m 2028 - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wolvenmeldpunt en wolvenmonitoring - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur Flexibele arbeidskrachten onderwijzend personeel (OP), ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) en Payroll - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inburgering B1 naar Entree en MBO onderwijsroute - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Vijfknoop / Krayenhofflaan - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

Brokerdienstverlening met betrekking tot opleidingen ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Het CBS) - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KCC-software - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien gazons - Gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunning DAS Inhuur personeel en adviesdiensten Q3 en Q4 2021 - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mechanische riolering 2022 beheer en onderhoud - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening qua toegang tot kennis en data, consumentenpanel en webinars - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Markt- en...
Lees verder

17759 | Vervangen hoofdverdeelinrichting en noodstroomvoorziening CTP Veldzicht te Balkbrug - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Netwerk (componenten / apparatuur) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur van raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen t.b.v. de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VO-Campus Emmeloord, Total Engineer - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Counter Unmanned Aircraft Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats...
Lees verder

Onderhoud en aanplant bomen 2022-2028 - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Laptops - Onderhandeling - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Concessie Twente – ZHO 2024 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: | CPV: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud en vervanging van Audiovisuele middelen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tolkdienstverlening op locatie; verhoor- en interceptietolkdiensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

VWS ET Technical Advisory Services concerning the Pallas-reactor - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, plaatsing en installatie van DRIS-displays - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuw compute en storage platform gemeente Delft. - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder