vrijdag 11 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Drankautomaten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Financieel Analist Frontoffice - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Infiltreerbaar maken buffers TPE - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie NW4 SIE-IBGS voertuigen - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspiratiesessie met de gemeente Amsterdam over beheer en onderhoud gebouwgebonden installaties - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonk - Europees openbare SAS prcedure 'Leerroutes t.b.v. de Wet inburgering'. - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessieopdracht horecavoorziening Baggelhuizerplas Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe...
Lees verder

Bestrijden Japanse Duizendknoop - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmedewerker Noord-Brabant (1) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Calamiteitenregeling relaiskasten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

2-D-11210-21: De beste Startersaanpak en nazorg voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Bruggen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Afvaldiensten - Terra
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud Brand- en inbraakinstallaties - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Dryer System - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Wet Mills for approx 700kg/h DS IBA - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud natuurgras sportvelden - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Voluntary ex ante transparancy notice - Gasunie / GTS 01-14 March peaktender 2022-2024 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Counter Unmanned Aircraft Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats...
Lees verder

Kantoorartikelen 2021 - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud buitensportaccommodaties - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Junior BI specialist (frond end ontwikkelaar) - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire bedrijfskleding, bewassing en retourstromen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Gedragsbeïnvloeding MKB met betrekking tot duurzame vormen van vervoer en logistiek - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ervaren financieel-administratieve projectondersteuner - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Implementatiemanager Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Reiniging en inspectie riolering - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adembeschermingsapparatuur Brandweer Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

Uitvoering schakelwerkzaamheden aan tractie energie installaties Tram/ Metro Baan - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Intensivering Gezonde School(kantine) Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Baggeren watergangen - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0133 Verwaarden huishoudelijk textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Programma-architect - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Psychische zorg - ProRail B.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reinigen en inspecteren persleidingen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ecologisch bermbeheer 2022-2023 - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Announcemente Gasunie/GTS Peakdelivery 2022-2023 tender - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Strategische IT-Researchdienstverlening - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Market Consultation Heavy Decontamination Capability - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor nucleaire,...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering Gemeente Midden Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Rijn IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regulering gebruik gemeentegrond (Snippergrond) - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Hardware - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren, installeren en onderhouden van een Parkeermanagementsysteem t.b.v. parkeergarage Sluisdijk - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatie theater Castellum te Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cateringdienstverlening - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

De beste leveranciers van fietsen en scooters voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Heup-artroplastiek (primair en revisie) - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZK EA Eigenrisicodragerschap-Ziektewet - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteampartner ICT-applicatie Telefonieomgeving - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktraadpleging fotografie en videoproductie in het buitenland - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maken van...
Lees verder

Ontwikkeling PIG Tracking System - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digital en Webanalytics (Ea0098) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf en levering boor-breekhamer en grondboor en twee reservedelencontracten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

20863 - Aanpassen Hoogspanningsnet te vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Jaarbeurspleingebouw - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dijkversterking Nieuw Bergen - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Design & Build Multifunctioneel Sportcentrum Elst - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Telefoniediensten - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procurement of Ground Mounts: MLGM for MAG + M2/AGL-LGM - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van...
Lees verder

Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden - Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 |...
Lees verder

Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden - Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Doelgroepenvervoer - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten voor bouwteam Keersop Midden - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Expeditie Haringvliet - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Senior Jurist handhaving - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO inhuur medior of senior Geohydroloog - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en beheer Wagenpark - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0013 Koelen van bruggen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomst Preventief en correctief technisch onderhoud op procesgebonden installaties - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Europese aanbesteding E-HRM - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2022-03: GO N362 Fase 2 Midwolda - Wagenborgen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0310 Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) tbv grond, baggerspecie en puin - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sloop beluchtingstank III, RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oeverplan Maaspoort 2021-2024 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

NU Curio U036 Secretaris examencommissie Zorg & Welzijn - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levensduur Verlengend Onderhoud 2022 - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2022...
Lees verder

19731 | Renovatie hoofdbaan Vliegbasis Woensdrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder