donderdag 10 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Consulent Zelfstandigen TOZO / TONK - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig adviseur Vergunningverlening - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31163427 Herberekening Brug o/d Beneden Merwede in de N3 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Onze Wijs EA touchscreens - Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware Werkplekken - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteam- realisatie partner Hoofdvestiging Buitendienst - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland...
Lees verder

Architect Beroepscollege van Doornenplantsoen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aansprakelijkheid - en Goed Werkgeversschapsverzekering per 1-1-2022 Gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding: 'Inhuur adviseurs subsidies en bezwaar&beroep Hogeschool Inholland' - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Klantgeleidingssysteem en bijbehorende apparatuur en dienstverlening gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkomensconsulent Toeslagenaffaire - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Enschede en Losser - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding beheer ICT diensten - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Inrichten en Onderhouden Doelengebied Schietbanen (IODS) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Betonputten voor ondergrondse containers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31146150: Scheepbenodigdheden t.b.v. schepen van de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Project Gevelrenovatie Binnenstad Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomst transport van het ontwaterd slib - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst VRI's Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor accountantsdiensten - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud hoofdgemalen Watersamenwerking As50+ - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Payroll dienstverlening en Uitzenden - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

57 - 2021 Groenonderhoud Meerstad, Oost en Oude Wijken - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Moerdijk - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

E-HRM pakket - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering (heropening procedure Tenderned-kenmerk 331417) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421,...
Lees verder

Het opstarten en exploiteren van een maatwerk-webshop voor het aanbieden van energiebesparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren in Heerenveen - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Parkeerbeheer LBSP voor Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Duurzame instandhouding bossen Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Social- en contentbureau Geheugen van Nederland - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2739 Reconstructie Gouwsluisseweg - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal - Gemeente Brielle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK t.b.v. levering onder(reserve)delen voor aanhangwagens en opleggers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur - Specialisten ICT - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Digitale Schoolborden - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Isoleren van de diverse bedrijfsmiddelen op de slibdrooginstallatie. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitgifte kavel tankstation op bedrijventerrein Stichtsekant - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Maaien gazons 2022-2026 - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Purchase optical imaging equipment - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licentie voor ad hoc opdrachtenplatform voor studenten en young professionals - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. aanbesteding Slibtransport - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laad- of transportmachines
Lees verder

Levering, implementatie en beheer telefonie omgeving - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beveiliging tijdelijke locaties - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekgerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Leveren en onderhouden vier huisvuilwagens Gemeente Rijssen-Holten per 2023 - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie BSG Bergen - Werken - Sovon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042 gemeente Houten - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interessepeiling - Overige eigendommenverzekering t.b.v. gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overijssel NL21,...
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligingsdiensten MUMC+ 2022 - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beveiligingsdiensten
Lees verder

Raadsinformatiesysteem gemeente Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Projectmanagement verbouw gemeentehuis Land van Cuijk te Boxmeer - Gemeente Land van Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marketing- en communicatiediensten OV-bureau Groningen Drenthe - Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, Drenthe NL13 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud E&W Installaties - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Softwareoplossing HRM - Brabant Water NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Mediamonitoring - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0003 - Herontwikkeling Jaap Edencomplex - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SPIKE LR 2 / Inruil oude GILL raketten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie digitaal diagnose instrument MGR - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Materiaal voor psychologische...
Lees verder

Primaire systeem Huurcommissie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vouwbalgen Combinotrams GVB Amsterdam - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontzorgingscontract onderhoud openbare ruimte gemeente Maasdriel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Mobiliteitsprovider - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Levering vaste dataverbindingen en managed WAN dienst - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Veendam - Marktconsultatie aanschaf kolkenzuiger - Gemeente Veendam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Groningen NL11 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Opleiding en training BCO - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Partnerselectie Sportcampus - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Managed Detection and Response - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

House of Quantum Architect - Stichting Quantum Delta NL
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Callcenter applicatie - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Biologische Reagentia t.b.v. Rijkscategorie Laboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GTIS Producten en Diensten 2022 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst FSII (BULK) S-1745 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 'Gepersonaliseerde taaltrainingen voor de Rijksoverheid' - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Freesblokken t.b.v. steunzolen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT beheer 2021 - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplekdiensten gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur beveiligingspersoneel - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leverantie PMD zakken gemeente Venray - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inleen personeel - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder