dinsdag 1 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Aanschaf Robotmaaiers - Gemeente Borsele
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

RMN - Marktconsultatie Verzekering Wagenpark - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31171348: Engineeren en uitvoeren van kribvaksuppleties in de Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31173632: Engineeren en uitvoeren ombouwwerkzaamheden openbare verlichting Randweg Eindhoven - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Veldwerk ten behoeve van het Longitudinaal Onderzoek Cohort Statushouders ten behoeve van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directievoering Programma Integrale Bouw Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractmanagement leerlingen- en jeugdwetvervoer (Gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland) - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk baggeren Voorne-Putten 2022-2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kadeverbetering Hellegatspolder (DIG-12375) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Software assurance SAAS - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior begeleider implementatie VTH Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Procesbegeleider TOLCC - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Regionale energiestrategie (RES) Liaison - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Bouwteam Aannemer Kwaliteit Haltes Utrecht Science Park-lijn - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beleidsmedewerker Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

N631.12 Aanleg wegen en inrichting Bypass (tijdelijke situatie) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Afvalmanagement - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Re-integratiediensten - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Analysetool VRI data Limburg - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Aanbestedingsplatform - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Notification Risk assessment of hydrogen storage in a conglomerate of salt caverns in The Netherlands - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Meten en monitoren riooloverstorten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder