donderdag 17 februari 2022

Nieuw advies ministerie van EZK voor klachtafhandeling aanbesteden

Nieuw advies ministerie van EZK voor klachtafhandeling aanbesteden
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bezig met verschillende maatregelen om voor ondernemers de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Met de gepubliceerde 'handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden' worden aanbestedende diensten, zoals gemeenten, met adviezen gestimuleerd om een onafhankelijk klachtenloket op te zetten of deze te verbeteren. Het kabinet heeft eerder aangekondigd de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 87 miljard euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder te willen professionaliseren door onder andere de rechtsbescherming te verbeteren.
Lees verder