woensdag 9 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over knelpunten in de biovergistingssector

Antwoorden op Kamervragen over knelpunten in de biovergistingssector
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op Kamervragen over knelpunten in de biovergistingsector. De vragen zijn gesteld door het lid Bontenbal (CDA).
Lees verder

Kamerbrief met periodieke update over schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rondom de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over CO₂-levering aan de glastuinbouw
Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over CO₂-levering aan de glastuinbouw. De Tweede Kamerleden Boswijk en Bontenbal (CDA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over zon op zee
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op Kamervragen over zon op zee
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda European Space Summit van 16 februari 2022
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Geannoteerde agenda European Space Summit van 16 februari 2022
Lees verder

Kamerbrief over de ontwikkeling van inflatie en gevolgen voor Nederland
Minister Kaag (Financiën) stuurt de Tweede Kamer een brief over de nationale en internationale ontwikkeling van inflatie en de gevolgen voor Nederlandse huishoudens, bedrijven, de financiële sector en de overheidsfinanciën.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitspraken van de Raad van State betreffende Windpark IJsselwind en de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over uitspraken van de Raad van State betreffende Windpark IJsselwind en de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. De leden Erkens en Peter de Groot (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Verslag van een schriftelijk overleg over de Appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument
Lees verder

Kamerbrief inzake schriftelijk overleg Internationaal Aanbestedingsinstrument
Lees verder