maandag 7 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Informatieverzoek van NAM aan de Staat t.a.v. Heffingsbesluit

Informatieverzoek van NAM aan de Staat t.a.v. Heffingsbesluit
Lees verder

Derde Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken
Lees verder

Tweede Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken
Lees verder

Kamerbrief over Stand van zaken procedures met NAM
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent de procedures met NAM.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa'
Minister Jetten informeert de Tweede Kamer over het bericht 'Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa'
Lees verder

Uitstelbrief BNC-fiche verordening methaanemissies in de fossiele energiesector
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) meldt dat de verzending van het BNC-fiche over methaanemissies in de fossiele energiesector later komt dan gebruikelijk. Het fiche gaat over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de vermindering van de uitstoot van methaan in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2019/942.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang Digital Trust Center.
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Data Trust Center (DTC), ten aanzien van de realisatie van de gestelde doelen van het DTC.
Lees verder

Kamerbrief met beantwoording vier sets Kamervragen leveringszekerheid elektriciteit
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over de leveringszekerheid van elektriciteit. Het gaat om vier sets Kamervragen. De vragen zijn gesteld door het lid Kops (PVV), het lid Stoffer (SGP), het lid Bontenbal (CDA) en het lid Erkens (VVD).
Lees verder

Kamerbrief over de actuele situatie in de gasmarkt en voorbereidingen ten aanzien van het uitvoeren van het Bescherm- en Herstelplan Gas
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de actuele situatie in de gasmarkt en voorbereidingen ten aanzien van het uitvoeren van het Bescherm- en Herstelplan Gas.
Lees verder