maandag 28 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: beslisnota bij Kamerbrief over beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

beslisnota bij Kamerbrief over beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen RAZ-cohesiebeleid 1 maart 2021
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) geeft antwoord op schriftelijke vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken van 1 maart 2022.
Lees verder

Kamerbrief over versterking en opvolger Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) informeert de Tweede Kamer over het voornemen een opvolger van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in te stellen en deze met een aantal aspecten te versterken.
Lees verder

Nota van wijziging
Lees verder

Beslisnota bij Kamerbrief over nota van wijziging voorstel Implementatie richtlijn modernisering consumentenbescherming
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer inzake nota van wijziging voorstel Implementatie richtlijn modernisering consumentenbescherming.
Lees verder

Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt mede namens de minister van Sociale Zaken, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Kamervragen over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en over de aanpassing steunmaatregelen. Leden van de fracties van het CDA en D66 hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het kredietregister
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) geeft antwoord op Kamervragen over het kredietregister. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over zwangere ondernemers die TVL mislopen
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) geeft antwoord op vragen over ondernemers die als gevolg van zwangerschap in de referentieperiode van de TVL geen of verminder aanspraak maken op de TVL. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Aartsen (VVD).
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken ontwikkelingen in en rondom Oekraïne
Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) delen de laatste ontwikkelingen in en rondom Oekraïne met de Tweede Kamer.
Lees verder