dinsdag 22 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Appreciatie motie Kamerleden Van Raan en Beckerman - 33118-213 inzake uitstoot door g...

Appreciatie motie Kamerleden Van Raan en Beckerman - 33118-213 inzake uitstoot door gebruik biogrondstoffen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van de motie van Kamerleden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) -33118-213- inzake het verzoek de uitstoot door gebruik van biogrondstoffen voortaan mee te laten tellen bij de reductiedoelstelling van het kabinet.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging waardevermeerderingsregeling
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over verlenging waardevermeerderingsregeling.
Lees verder

Bijlage regeling tot wijziging van de regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld in verband met de verlenging van de regeling
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over afstandsnormen voor windturbines
Minister Jetten (Klimaat en Energie ) informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).De vragen zijn gesteld door het lid Bontenbal (CDA).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de RES 1.0. en wind op land-plannen
Minister Jetten (Klimaat en Energie ) informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de RES 1.0. en wind op land-plannen.De vragen zijn gesteld door het lid Erkens (VVD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over beschermen kleine ondernemers bij zakelijke financiering
Minister Kaag (FinanciĆ«n) geeft antwoord op vragen over het beschermen van kleine ondernemers bij zakelijke financiering, Het Tweede Kamerlid  Amhaouch heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Boris Johnson wil VDL Nedcar aftroeven - Britse premier zet zich persoonlijk in voor komst Rivian naar Engeland'
Minister Adriaansens beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Boris Johnson wil VDL Nedcar aftroeven: Britse premier zet zich persoonlijk in voor komst Rivian naar Engeland'. Het lid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het Nederlandse vestigingsklimaat
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over het Nederlandse vestigingsklimaat. Het lid Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het Interventieteam
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over het Interventieteam. Het lid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder