maandag 21 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief antwoorden Kamervragen ‘Windparken veel rendabeler dan overheid vooraf...

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen 'Windparken veel rendabeler dan overheid vooraf inschat'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen van het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA) over het bericht 'Windparken veel rendabeler dan overheid vooraf inschat' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over het Energy Charter Verdrag
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Energy Charter Verdrag.De vragen zijn gesteld met kenmerk 2021Z23975 door het lid Leijten (SP) en kenmerk 2021Z24215 door de leden Van Raan en Teunissen (PvdD).
Lees verder

Annex I bij definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
nnex I bij definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Lees verder

Annex II bij definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Annex II bij definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Lees verder

Definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Definitieve EU-voorstel d.d. 2 februari 2022 inzake taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Lees verder

Annex III bij definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Annex III bij definitieve EU-voorstel taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Lees verder

Nederlandse reactie op de concept-uitwerking van de EU- taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer, op verzoek van de vaste commissie voor Eonomische Zaken en Klimaat, de Nederlandse reactie op de concept-uitwerking van de taxonomie ten aanzien van aardgas en kernenergie, zoals aan de Europese Commissie verstuurd.
Lees verder

Beantwoording vragen schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrentievermogen van 24 februari 2022
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt, mede namens minister Dijkgraaf (OCW), vragen die zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrentievermogen van 24 februari 2022.
Lees verder

Appreciatie motie Kamerlid Van Raan - 33118-212 inzake vlakke uniforme CO2-heffing
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van de motie van het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden voor het invoeren van een vlakke uniforme CO2-heffing te onderzoeken die van toepassing kan zijn op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen in alle economische sectoren.
Lees verder