vrijdag 11 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Sabic overweegt sluiting naftakraker op...

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot'
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot'. De leden Erkens en Van Strien (VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Evaluerend onderzoek naar de Transparantiebenchmark en Kristalprijs
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) biedt de Tweede Kamer de resultaten van een evaluerend onderzoek naar de Transparantiebenchmark en de daaraan verbonden Kristalprijs aan.
Lees verder

Kamerbrief over planning hoofdlijnenbrief Digitaliseringsbeleid
Staatssecretaris Van Huffelen ( Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) en minister Yeşilgöz-Zegerius ( J&V) informeren de Tweede Kamer over de planning voor de hoofdlijnenbrief digitaliseringsbeleid.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over klimaatbanen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over klimaatbanen later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Maatoug, Kröger en Bouchallikh (allen GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op vragen over het artikel 'Warmtewet laat nog minstens een jaar op zich wachten'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Warmtewet laat nog minstens een jaar op zich wachten'. De leden Erkens (VVD) en Boucke (D66) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de gebrekkige postbezorging in Den Haag
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over uitstel antwoorden Kamervragen over de gebrekkige postbezorging in Den Haag.De vragen zijn gesteld door het lid Grinwis (CU).
Lees verder

Overzicht wetgeving voor klimaat
Eerste overzicht van de wetgeving (die in voorbereiding is) op het gebied van klimaat.
Lees verder

Kamerbrief over uitwerking coalitieakkoord onderdeel Klimaat en Energie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitwerking van de Klimaat en Energie-paragraaf uit het coalitieakkoord.
Lees verder

Kamerbrief over publicatie verordening Brexit Adjustment Reserve en nationale invulling
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de inhoud van de verordening ter oprichting van de Brexit Adjustment Reserve (BAR), en de manieren waarop het kabinet voornemens is de bijbehorende nationale regelingen en programma's vorm te geven.
Lees verder