dinsdag 15 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet...

Voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (Kamerstuk 35976)
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Financiën, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (Kamerstuk 35976), alsmede een nota van wijziging.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag - Wet Nationaal Groeifonds
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (Kamerstuk 35976)
Lees verder

Beslisnota inzake Voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (Kamerstuk 35976)
Beslisnota betreft Voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (Kamerstuk 35976) - brief ter toezending van Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging.
Lees verder

Nota van wijziging (Wet Nationaal Groeifonds)
Nota van wijziging - Voorstel van wet, houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (Kamerstuk 35976)
Lees verder

Instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk
Staatssecretaris Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) informeert de Tweede Kamer over het instemmingsbesluit inzake de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk
Lees verder

22057182.Eerste wetgevingsoverzicht Klimaat en Energie
Lees verder

Kamerbrief over Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie.
Lees verder

Reactie op het pleidooi van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten voor een landelijk verbod op fossiele reclame
Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het pleidooi van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten voor een landelijk verbod op fossiele reclame, waarvan de Tweede Kamer een afschrift had ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief over Appreciatie gewijzigde motie Nijboer c.s. over in soortgelijke situaties aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Kamer Appreciatie gewijzigde motie Nijboer c.s. over in soortgelijke situaties aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen.
Lees verder