vrijdag 4 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subs...

Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie-De Jong c.s. inzake beschikbaar stellen van extra liquiditeit voor Q4 2021 en Q1 2022 voor het bedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis
Minister Adriaansens reageert op motie-De Jong c.s. inzake beschikbaar stellen van extra liquiditeit voor Q4 2021 en Q1 2022 voor het bedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Nadere memorie van antwoord wijziging Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de Telecomcode
Minister Adriaansens stuurt de Eerste Kamer de Nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel wijziging Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de Telecomcode (Richtlijn (EU) 2018/1972)
Lees verder

Nadere Memorie van antwoord wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie Telecomcode
Nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 (Implementatie Telecomcode)
Lees verder

Overzicht van gesprekken van bewindspersonen EZK met Shell van 26 augustus tot en met 18 november 2021
Rapport met een overzicht van gesprekken van bewindspersonen EZK met Shell van 26 augustus tot en met 18 november 2021
Lees verder

Kamerbrief met een update van beantwoording mondelinge vraag over de lijst met contacten die kabinet heeft gehad voorafgaand aan het vertrek Shell hoofdkantoor
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een update van de beantwoording van de mondelinge vraag van het lid Omtzigt (Lid Omtzigt) over de lijst met contacten die kabinet heeft gehad voorafgaand aan het vertrek Shell hoofdkantoor
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrales
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de vragen van de vaste commissie voor EZK over de Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrales later zullen komen dan gebruikelijk, en dat hij de beantwoording mede namens de minister van SZW zal versturen.
Lees verder

Informatieverzoeken van NAM aan de Staat 2/2
Lees verder

Informatieverzoeken van NAM aan de Staat 1/2
Lees verder