vrijdag 25 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Reactie op brief met betrekking tot mobiel bereik in delen van Nederland

Reactie op brief met betrekking tot mobiel bereik in delen van Nederland
Minister Adriaansens (EZK) reageert op een brief van twee inwoners van Hall (Gelderland) over knelpunten wat betreft de mobiele telefonie in hun huis. De minister heeft de brief ontvangen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, met het verzoek om op te brief te reageren.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen uit het schriftelijk overleg verlenging radiovergunningen
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) geeft antwoord op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer tijdens een schriftelijk overleg, over de vergoeding van de noodverlenging van de radiovergunningen.
Lees verder

Verzoek met betrekking tot Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer
Minister Adriaansens (EZK) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om het tijdpad van de Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer (Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer) met de Kamer te delen en aan te geven waar en hoe mobiele operators en Inmarsat in het proces betrokken worden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van een uitspraak van het Europees Hof voor de energietaken van de ACM
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de gevolgen van een uitspraak van het Europees Hof voor de energietaken van de ACM. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

21315179.beslisnota
Lees verder

21315179.bijlage 1 besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn
Lees verder

21315179.bijlage 2 Nota van toelichting
Lees verder

Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2018/1972 (Telecomcode)
Minister Adriaansens biedt de Tweede Kamer het Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2018/1972 (Telecomcode).Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Lees verder

Kamerbrief over beƫindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de beƫindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn.
Lees verder