woensdag 26 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vaste telefoniedienst - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkoop van digitale communicatiediensten en fysieke postbezorging - GR Cocensus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Interventiekleding Brandweer - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van 240 liter rolcontainers - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging Zaak en Archiefsysteem - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg rotonde en reconstructie Urkerweg - Gemeente Urk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst speeltoestellen en valdempende ondergronden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst "Groot onderhoud wegen 2022-2023" - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zonnepark Meijewetering Utrecht - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie fietsgerelateerde data - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Afvaldiensten - Terra
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en onderhoud rittenregistratie - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Accountantsdienstverlening - Stichting Breda University of Applied Sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OW.33301/2H Aanpassing Energielijn RWZI Leeuwarden - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0007750 - Projectleider (restduur) Incidenten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

COVID-19 materialen en middelen - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbestedingsplatform - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dialoog preventief en correctief onderhoud aan installaties WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2052 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder

Inzamelen en afnemen van klein gevaarlijk afval (KGA) - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - ASKO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur programma Verbinden Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder