dinsdag 25 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Fonds Manager Brabant Outcomes Fonds 2 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Touringcarvervoer t.b.v. Stichting Yuverta - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rijland cluster 4 wintermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijland cluster 8 wintermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; Regievoering en instandhouding van het Airneth netwerk - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brokerdiensten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Project- en omgevingsmanagementcapaciteit fysiek domein - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brede School Benthuizen - Bouwteam - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning Financieel Beheer subsidieproject - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning Financieel Beheer subsidieproject - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Senior Communicatieadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042 gemeente Houten - Gemeente Houten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

RMN - Uitzendkrachten tot en met schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging rolbrug - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gunningen DAS Q3 De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandstof onderzoeksboot - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gunningen DAS Q4 De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gebied Oost - Vervangen water- en verlichtingsinstallaties Nijmegen REP D-003138-1 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Upgrade Energiecentrale UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren, installeren en onderhouden van een Parkeermanagementsysteem t.b.v. parkeergarage Sluisdijk - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Portfolio- en Changemanager - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanbesteding nazorg vanaf 2022 - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Jeugdhulp Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, bouwsteen van het MVS Jeugdmodel - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder