maandag 24 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie patrouillemotoren Koninklijke Marechaussee - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Motorfietsen, fietsen en...
Lees verder

360 graden panoramabeelden - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Plaagdierenmanagement - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2021-0267 - Raamovereenkomst Milieu Analyses - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering, Beheer en Onderhoud van DRIS - Haltesystemen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2022-0003 - Herontwikkeling Jaap Edencomplex - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Rietland maaien Waterland kwetsbaar riet wintermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Alkmaardermeergebied wintermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Waterland hard riet wintermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relocation Services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sanering en ontmanteling gebouw Aardwetenschappen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

procurement of marketing and communications services for NFIA in the UK and Ireland. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tentamenondersteuners - perceel 3 Toeleverancier pool Assistent Floormanager - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Bruggen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realistisch Oefenen Veiligheidsregio Hollands Midden - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Uitvoering huishoudelijke taken bij inwoners - Gemeente Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Proces- en Projectmanager Zonne-energie - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud liften en gevelonderhoudsinstallaties (DIG-12543) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Ingenieursdiensten eerste fase station Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie - TenneT Offshore Grid - 2GW Landstations - Civiel Bouwkundig - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwrijp maken van terreinen
Lees verder

Arrangementen Begeleiding Jeugd Zuid-Limburg 2022. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2022001 Marktconsultatie onderhoud openbare verlichting - Gemeente Schagen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderhoud van straatverlichting
Lees verder

Onderhoud en beheer telefooncentrale - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, installatie, implementatie en het onderhoud van een Planning & Control applicatie - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arrangementen Jeugdhulp Zuid-Limburg 2022 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum 2022-2026 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

e-HRM-systeem en salarisverwerking de Kempen - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveringen Polyelectroliet (DIG-12455) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

CBG041.62694 Beheer Zuidrand 2022 e.v. - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

Selectie VTH/Zaaksysteem - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Software assurance SAAS - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie aanbesteding 'Printen, couverteren en versturen financiële documenten' - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Drukwerk en...
Lees verder

Monitoring en bestrijding EikenProcessieRups - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging financieel systeem - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

CVO Rotterdam - EU Aanbesteding Schoonmaak en Glas - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CBG041.62698 Regulier Onderhoud Hygiëne - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

03 BZK Securitytest mijn.digid.nl - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Branding 2 Percelen , Perceel 1 Positionering, Perceel 2. Campagne Concept Ontwikkeling - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie verwerking bladafval op verharding - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Fotokartering (mutatiesignalering en de kartering van gesignaleerde mutaties) - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

03 BZK Securitytest mijn.digid.nl (1) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van tactisch medische producten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie Ontwikkelpartners - Coöperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Leermiddelen Stichting Keizer Karel - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering UCS blades en onderhoud UCS configuratie - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud recreatieterreinen - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Website en dataportaal - Stowa
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Junior toezichthouder asbest (8-12 uren per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur groendiensten 2021-2025 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare spoedprocedure Contactcenter Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk verkiezingen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering SARS-CoV-2 Antigeen Zelftesten voor Nasale afname 2022 - Dienst Testen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Budgetbeheer 2022 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor een bouwteam voor de nieuwbouw van Kindcentrum Oss Noord-West - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder