zondag 23 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR Q4-2021 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Financieel systeem - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulair onderhoud en levering kantoorinrichting WSHD 2021-2031 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Ingenieursdiensten inclusief toezichthouder gemeente Reusel-De Mierden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Payrolldiensten - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Onderhoud Tandheelkundige apparatuur - 2022 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31157900: Raamovereenkomst Toezicht op het uitvoeren van gevelisolatie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2393 Preventief en correctief (24/7) onderhoud (tunnel)gemalen 2022 - 2026 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van brandstoffen - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, Friesland...
Lees verder

Maai- en slootwerkzaamheden gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verticale Luchtfotografie 2022 (2023/2024) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur personeel openbare ruimte - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Marktconsultatie "KIJKDAG" Rioolreiniging GVB Stations - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

EA Vertaaldienstverlening tbv COA, DJI, DT&V en RN - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'ICT-infrastructuur, ICT-werkplekken (hardware en software), hosting en dienstverlening' - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

AT-2022-02: Markconsultatie OHC (onderhoudscontract) 2023. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Maaien Waterplanten IJmeer en Markermeer - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van Overig Inhuur personeel ten behoeve van de Raad voor de rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel IV: Duurzaamheid, bouwfysica en brandveiligheid) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Winteroperatie Airside Schiphol Nederland B.V. - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Procesmanager Toekomstperspectief op Zuid - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Unified Communications - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Injectie systeem tbv brandstof helikopter (MDA unit) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Schouwburg Ogterop Architect - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

e-HRM- en salarisverwerkingssysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Reclamebureau ten behoeve van de Corporate Campagne van Ster - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Curatieve Melding Systeem (CMS) (aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Geografisch beheersysteem (aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Communicatieadviesdiensten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

EXTERN GEDETACHEERDE IT-PERSONEEL - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leerlingenvervoer Veldhoven 2022/20023 e.v. - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maai- en slootwerkzaamheden - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Camera/ video terreinbeveiliging Defensiecomplex, voor bepaalde tijd - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Personeel Niet In Loondienst (PNIL) - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Tablets - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Locatiemanager vaccinatieproces - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levensduur Verlengend Onderhoud verhardingen op diverse provinciale wegen in de periode 2022-2024 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS Meubilair - Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS Meubilair - Schoolmeubilair Voortgezet Onderwijs - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte, gemeente Tiel - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

210086SDD – Inkoop Inburgeringsaanbod Onderwijsroute MBO - Gemeente Dordrecht |Servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Boa en aoa opleidingen en examinering - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie, beheer en uitbreiden van schoolmobiliteitshubs Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder