Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
1-W-29259-21: Nieuwbouw dierenasiel Abraham van Stolkweg 33 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2022...
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reprografische opdrachten en drukwerk - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MBO Utrecht - Docent Pedagogiek (24 uur p/w) - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

INTHR Levering Tramperronbanden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Oproep tot mededinging groen onderhoud Floriade Expo 2022 - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Armenian IRU connectivity - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 41-2021 Maaien Bermen en Sloten gemeente Groningen 2022 - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure restaandeel werkmaterieelverzekering Bevolkingsonderzoek Nederland - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Thuiswerkplek - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ROC TOP - Onderwijsmanager (32 uur p/w) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hovenierswerkzaamheden terreinen RWZI's, Rioolgemalen & Peilregulerende objecten HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering van Wasserijdiensten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectsecretaris - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mediacollege Amsterdam - Projectleider IBP (16 uur p/w) - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur extern personeel - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie en -informatiebijeenkomst aanbesteding 'Ambulante Jeugdhulp, begeleiding (wmo) en beschermd thuis' gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Drankautomaten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ODVR.22 | Veilig Werken op Hoogte – Inspecties en Onderhoud Valbeveiliging - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkvoorbereider - Cluster SO RO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Groenonderhoud gebied 4 bij RAW-bestek 22-002 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Vormgeving en opmaak corporate communicatie en huisstijlmiddelen GoedopWeg - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Administratief medewerker vaccinatielocatie - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Schepen GVB Veren - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mediacollege Amsterdam - Applicatiebeheerder (16 uur p/w) - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werving- & Selectiebureaus - functies t.b.v. de thema's Concern en Dienstverlening & Bedrijfsvoering, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

programmaondersteuner programmabureau Maas - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren en implementeren van audiovisuele middelen inclusief het beheer en onderhoud voor de (raads)vergaderingen in de raad- en commissiezaal - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verduurzamen bestaand Brabants vastgoed SP3 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Raamovereenkomst voor het leveren van softwarelicenties en bijbehorende dienstverlening - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Marktconsultatie 360 graden Klantbeeld Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Regenereerwagens - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding 2D Cryobuizen binnen de organisatie Lifelines - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek 5 L2 2022 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snowequipment - snow blower sweeper - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese Aanbsteding Eigendommenverzekering Gemeente Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Touringcarvervoer t.b.v. Stichting Yuverta - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146514: het Ontwerpen en uitvoeren van G6a - verbeteren wateraanvoer Noordervaart - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Selectie E&B nieuwbouw IKC Sterrenkwartier te Spijkenisse - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Medewerker bereikbaarheid - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst 1765 Leveren bebording 2022-2025 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie landschap Campus Eemsdelta - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022...
Lees verder

Marktconsultatie Drukwerk en Grafische vormgeving - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Krooshekreiniger - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Schoonmaken diverse locaties binnen Veiligheidsregio Noord Holland Noord - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Dienstverlening t.b.v. de uitvoering v.d. Fontys mobiliteitsregeling - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gemeentelijke buitensportaccommodaties - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoudsdiensten ten behoeve van ambulancevoertuigen GGD Brabant-Zuidoost - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Noordenveld voor de jaren 2022-2026 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Tynaarlo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2022...
Lees verder

EA Raamovereenkomst Uitzendkrachten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publicatie vrijwillige transparantie vooraf Tolkdiensten - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud Openbare Verlichting (OVL) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Relatiebeheerder Burgernet - directie Veiligheid / Politie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Orthopedagoog - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning Zonnepanelen Particuliere Daken - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitale werkruimte - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Marktconsultatie Trapliften 2021 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verzuimregistratiesysteem - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding EHBO ten behoeve van Corona - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem - SaaS-applicatie - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel I: Architectuur) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Duurzaam afvalmanagement VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eenvoudige en complexe bodemonderzoeken en -saneringen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur Flexibele Arbeid t/m schaal 7 - Administratief/Buitendienst - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation Application Floor Plan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening woonlocatie in Brussel (België). - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: België BE | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CSG Guido, perceel 1 - Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging communicatiediensten Stichting PALGA - Stichting Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Market Consultation - Gender review and training of Orange Corners Côte d'Ivoire - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

CSG Guido, perceel 2 - Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Radiologische Dienstverlening - Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering en installatie PV-systeem - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountant - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mediahub 2.0 - St. Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Administratief ondersteuner klachtenafhandeling, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Schade Administratie Systeem - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Hardware - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Zeeland NL34,...
Lees verder

Multifunctionele afdrukapparatuur Meer Primair - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie accountantsdiensten - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Boekhoudkundige, audit- en...
Lees verder

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus - Stichting @voCampus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud begraafplaatsen 2022 - 2025 - Gemeente Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Unilocatie Staring College te Borculo - uitvoerende partijen - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Bewegwijzering - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OLP Stichting IJsselgraaf i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

53.2021 interim manager V&C - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Stedelijke ontwikkeling Oss-West - Gemeente Oss
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie fysieke beveiliging - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Hulp bij Huishouden gemeente Doetinchem 2022-2025 - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pilot stikstofbenutting Roerdomptocht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Perronherstel Zuid NL 2022-2030 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

FIN - EA - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor Projectorganisatie Invest International - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder