Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie Warmtenet Tilburg Zuid - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Warmtenet Tilburg Zuid - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herontwikkeling Indische Buurt 2de fase - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

VNGR - Projectleider Bruidsschat en Toepasbare regels - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw RBT Twente-West - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Themacoördinator basisregistraties en geo-informatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leverantie plantmateriaal - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Leerling Administratie Systeem Software as a Service clouddienst - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022 - 2026 - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Grafische vormgeving - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bedrijfsafval ingezameld op gemeentelijke locaties Gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestuurlijk adviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Vakliteratuur & Abonnementen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15570 Renovatie en onderhoud Gerechtsgebouw Groningen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder