vrijdag 14 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst oplossen spoedeisende rioolklachten / storingen gemeente Steenwijkerland. - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerk coördinator - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Storten van ernstig met lood verontreinigde grond - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

INTHR Lijn 16Z Laan van Meerdervoort - Buitenhof - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Vooraankondiging civiele adviesdiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

Marktanalyse tolk- en vertaaldiensten - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Projectvoorbereider - SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Voorgenomen continuering en ontwikkeling van het applicatielandschap publiek (Makelaarsuite en i-Burgerzaken) - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verlenging voorbereidingsactiviteiten overdracht uitvoeren belastingtaken BEL combinatie aan derde partijen/organisaties - BEL Combinatie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure leveren voedingsmiddelen voor Scholengemeenschap De Nieuwe Veste - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor minima - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur bezetting overslaghal Afvalstoffendienst 2022-2025 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Glasvezel - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ondersteuning MACS - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktselectieprocedure Plein 1953, Baarlandhof en Slinge|Charlois - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering 2021 gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Strandreiniging - gemeente Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

inhuur diverse tijdelijk personeel - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Medewerker vaccinatie Hellevoetsluis - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

inhuur diverse tijdelijk personeel - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Landelijk - Data XXL - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

OW.13802B Retentiepolders Fryslân - 1 Locatie Gouden Boaium - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meststoffen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Nationale aanbesteding telefonie-omgeving - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Strategisch adviseur Focus op Uitvoering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

De Gemeentezorgspiegel - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

EU schoonmaak binnensport accommodaties - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17424 - Design & Build Rijkskantoor Mandemaat 3 Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Groothandel en distributiefunctie voor levensmiddelen en ingrediënten op Aruba. - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bloemendalerpolder - Realisatie Geluidsschermen PHS SAAL - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

RAD|Mendix Trainee - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gooise Meren Collectief - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Gemotoriseerde interne transportmiddelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriumanalyses grondwatermonitoring - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

strandbewaking Ameland 2022-2025 - Gemeente Ameland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering Ferro constructiemateriaal - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering voor de gemeente Alkmaar, inclusief Stadswerk 072 N.V. en Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V. en de werknemersschadeverzekering voor Stadswerk 072 N.V. - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfskleding - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanering archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

(Strategisch) Communicatiepartner - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bepakkingssystemen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-03855-21: Begrazing vegetatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overig Maaionderhoud - Waterbergingen, vispaaiplaatsen en overige terreinen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

ICT HARDWARE - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Thuisondersteuning - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Conform onderhoudsovereenkomst (4 jr) uitvoeren van Keuringen en onderhoud van Droge Lucht Systemen in gebruik bij Defensie. - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Brokerdiensten Beleid en Advies en Algemene Ondersteuning SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker vaccinatie Rotterdam - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inburgeringtaaltrajecten B1-route en Z- Route - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geven van...
Lees verder

Elektronische Leer Omgeving - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Vloerbedekking t.b.v. Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A07.291.2021 Ontwerpteam sportzaal Oppenheimstraat - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA - Onderhoud bermen en watergangen gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - Vegen en reiniging verharding gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - Onderhoud groenvoorziening gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OW.33301/2I Nieuwbouw SOI Heerenveen (DP1) - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Huisvesting diverse projecten ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA - Onderhoud spelen gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - Onderhoud bomen gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opvang slachtoffers mensenhandel (COMS) - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud velden Gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Modules Wet inburgering 2021 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Inzameling van verschillende fracties (GFT, rest, PMD en OPK), de inzameling en verwerking van 3-kleuren glas, de verwerking van OPK en de verwerking van GFT. - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Postdiensten - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beheer glasvezelnetwerk gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Accountantsdiensten vanaf 1 januari 2022 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Flexibele Schil NDW - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Elektrische operationele en niet-operationele dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Floormanager Bron- en Contactonderzoek - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren van Water op Maat - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Beplantingen 2022-2023 - Gemeente Brummen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fiscale advisering en dienstverlening Gemeente De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding realiseren nieuwbouw Kindcentrum Hofland incl. terrein Mijdrecht - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

BZ EA Evaluation Strengthening Civil Society, Horn of Africa lot 1a and lot 1b - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur hooggekwalificeerde interim (project)medewerkers, (project)managers en adviseurs met specialisme in Cybersecurity - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Flexibele arbeidskrachten en Payroll diensten - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Magazijnmedewerker corona-organisatie - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitaal werkplekconcept (SaaS en IaaS) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding inhuur procesmanagers en programmasecretarissen gebiedsontwikkeling - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor de uitvoering van elektrotechnische werken (en gelijktijdig de eerste Nadere Opdracht voor Rioolgemaal Wilhelminadorp) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider / adviseur data - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Modelleer- en samenwerkomgevingslicenties en gerelateerde diensten - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Informatiemanager / business analist - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectmedewerker vaccineren - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31172943: Balans partner duurzame energie - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verpleegkundige medische informatielijn, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsklare oplevering van een Confocal laser scanning microscopy (CLSM) Systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager verzekering - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Business Coach Breda (BCB) - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzame bloemen Belastingdienst - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BRM Lijndenhof incl. WRM 't Lint en Groene As - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Incasso en deurwaardersdienstverlening gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Basis politievoertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderdelen en toebehoren voor...
Lees verder

31172943: Balans partner duurzame energie - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Expert identificatie- en toegangsdiensten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder