donderdag 13 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Ruimen, schudden en delven van graven 2022-2025 - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ophogen en herinrichting Ambachtenbuurt - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020...
Lees verder

Marktconsultatie koffieautomaten en koffie(producten) - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Hach apparatuur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bedrijfskleding - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten voor Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare aanbesteding Facilitaire Services (Best Value) - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Adviseur Bodemsanering - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ongevallenverzekering - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

BZ- EA- Ondersteuning CO2-prestatieladder - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Leidschendam- Voorburg - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Riolering en herinrichting Meren- en Bekenbuurt (wijk 't Kalf) Zaandam - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Elburg - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Assessments Rijk - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmedewerker HalloWerk - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie zonnecarports parkeerterrein - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Optrekken van...
Lees verder

Aanbesteding Dakonderhoud - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekeringen Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Audiovisuele middelen Gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Geïntegreerde e-HRM personeels- en salarisapplicatie - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

31170617: Prestatiecontract Kwelderonderhoud Waddenzee 2022-2028 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Crash Recovery System t.b.v. diverse veiligheidsregio's - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vervolg Verkenning Milieutaken - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater systemen (IBA's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2019-0006 Levering van Afvalzakken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten; jaarrekening, projectcontroles en belastingadvies - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Junior Business Analist - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectassistent - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding beheer, exploitatie en verduurzaming zwembad Rivierabad - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Maaionderhoud 2022 - 2029 Waterkeringen en Watergangen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Martktconsultatie: Gasloos Oldambt - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Touchscreens PCPO Barendrecht en Ridderkerk - Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Korte haven e.o. te Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Nelson Mandela te Rotterdam - Werken - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Integraal Onderhoud Divers Vastgoed (RIODV) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gegunde tenders 105439 Externe Inzet Stichting Waternet 2021 kwartaal 4 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Relatiegeschenken met logo - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankoop en uitzet van glas- en pootaal - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding 'Levering en onderhoud losbladprinters RDW' - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontract Intergraal Onderhoud Divers Vastgoed, perceel OIB.22u.295 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Programmamanager Dienstverlening - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Avans Hogeschool, renovatie locatie Hogeschoollaan 1 te Breda - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Lingewaard - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

21.214 -BV- Service en onderhoud Multifunctionals Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Juridische specialisten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectmanager - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gastvrij Beveiligen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ruimtelijke Ordening en Planjurist (32-36u) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Prijsvraag 30km, goed idee! - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Snoeien, kappen en aanplanten van bomen gemeente Voorschoten - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

[email protected] - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assistent-projectmanager - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Meubilair - Stichting Keender
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Accountant diensten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Onkruidbeheersing en vegen verhardingen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Omgevingsmanager - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Senior adviseur marketing, communicatie en verandermanagement - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Levering en onderhoud 13 x Materieeltrekker elektrisch - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Performancetestdienstverlening - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inburgering Dongemond regio - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Gunningen Q4 2021 DAS Waterkracht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wijziging opdracht reinigen kolken en lijngoten 2020-2023 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke inhuur chauffeurs en beladers GAD, Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Inspectie en reiniging daken, dakgoten en valbeveiliging - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Architect/landschapsarchitect Nieuwbouw Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrachtwagen (met haakarmsysteem, hydraulische laadkraan inclusief knijperbak) gemeente Etten-Leur” - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Bureaus t.b.v. de uitvoering van Eigen Risicodragerschap voor WW/BW/ZW/WGA t.b.v. Stichting Yuverta - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2419, traject 120, Onderhoud N815 Wehl - Kilder - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arts bron- en contactonderzoek - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Software - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloedafname- en injectienaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Participatie en integratie vergunninghouders vervolgprogramma - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, IJmond NL323 |...
Lees verder

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concept - grondovereenkomst Zonnepark Fledderbosch - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Fiscale advisering Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Hoog specialistische jeugdhulp (segment C) en Verblijf (segment V) - regio Zaanstreek Waterland - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Concept - grondovereenkomst Zonnepark Fledderbosch - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (1 fte), vanaf februari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie medische advisering - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten verleend door medisch...
Lees verder

Openbaar toilet Purmerend 2021ev - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ingenieursdiensten t.b.v. het project Nieuwbouw ‘de Slimme Centrale’ - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

NU CBO Zeist - All-in-ones - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektrotechnische werkzaamheden - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

A08.159.2021 Raamovereenkomst Spelen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding hardware KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Touchscreens KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Groen- en Cultuurtechnische werkzaamheden - gemeente Twenterand - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Strijp 1 2022 - 2025" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Verwerken van deelstromen milieustraten - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Levering elektriciteit en aardgas Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Wondzorgmaterialen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaak de Letterbak van de gemeente Alkmaar v01 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Opslag en logistiek verkiezingen / Referenda - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Receptiediensten - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

taxivervoer warenmarkten 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Projectmedewerker PAS Noord-Brabant - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie parkeergarage Ehrenfestweg - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Technisch ondersteuner natuurherstel N2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Busremise Breda Bouwteam en Realisatie - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19400679 Inhuur Lead Mobile Engineer DVOW - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Elementenverhardingen en Kleine Projecten Infra - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2022...
Lees verder

12241 | Realiseren aanpassen binnenbeveiliging Penitentiaire inrichting te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer, reparatie, onderhoud en banden voertuigen en materieel - N.V. Haagse Milieu Services (Nvhms)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Eigen Risicodragerschap WGA - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 |...
Lees verder

Levering datacenter, infrastructuur, oplossingen en aanvullende dienstverlening - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder