Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Nieuwbouw Kindcentrum Diamant - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

VNGR - Senior Adviseur Dataprojecten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

NU - D4W - Laptops en toebehoren - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU - D4W - Chromebooks en toebehoren - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Alphen Noord & Renovatie zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen (DIG-12497) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-03-2022...
Lees verder

31172492 Zeegrasherstel Zee & Delta en Noord-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU- D4W - Desktops AllinOne en Toebehoren - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Baanwerkzaamheden 2021 - 2022 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer en exploitatie sportaccommodatie Driedorp in Wagenberg - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Drenthe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien gras gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0617 E-lympic Mobility Hub - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Strategisch adviseur Informatiesamenleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Installatie Veranwoordelijke - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Programma voor beginnende leidinggevende bij de Rijksoverheid (IUC21-611) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

4e moment tussentijds toetreden 'Open House' Beschermd wonen vanaf 2019 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

2022004 Applicatiesysteem ontwikkelaar 'Zaaklaag Overheden' - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen vernieuwbouw en verduurzaming Christelijk Lyceum Zeist - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

NU - Kempenkind - Schoonmaak Franciscusschool - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU - Kempenkind - KCE - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU - Kempenkind - St. Jan Duizel - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU KempenKind - Piramide - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectmedewerker Noord-Brabant - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies uitvoering Taskforce 'bouwen en wonen' - gemeente Soest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider Zuidwestelijk Delta - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder