Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Adviesdiensten nieuwbouw QuTech - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Leerlingen administratiesysteem (LAS) Stichting Quadraam - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware voor werkplekken Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland - Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

softwarebroker - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst verduurzaming verlichting - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waterketen - cluster Zuiveringen 2022-2030 - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Mobiliteit - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stempassen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Brugwachters - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ervaren ontwerper Landschap - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzame pendeldienst - stichting AKN
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Levering GAST ERTMS (ERTMS assentellers) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering natuursteen centrum gemeente Wassenaar - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen ten behoeve van het omgekeerd inzamelen van afvalstoffen en grondstoffen - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aanbesteding Broker Flexibele Inhuur Externe Professionals - Stichting Inlichtingenbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Datawarehouse Ontwikkelaar - Cluster BCO (dedicated aan MO) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Onderhoud natuurgras sportvelden gemeente Hardenberg en gemeente Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervangen en optimaliseren van verlichting - Oasen N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Verlichtingssystemen
Lees verder

Aanschaf bedrijfsvoertuigen gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Levering van elektriciteit en gas ten behoeve van Eenbes basisonderwijs - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeerbeheer en Geldstromen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Intermediaire en brokerdienstverlening zonder DAS - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Begeleiding, examinering en afgifte MBO-praktijkverklaringen en -diploma's - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud en bouwkundige projecten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Personeel- en salarisadministratie - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SAP Hosting, technisch beheer, licenties, upgrade S/4HANA en diverse optimalisaties - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en exploitatie van zwembad De Steur - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsadviseur Wonen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten binnenstedelijke transformatiegebieden Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectie Nederland - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding spectrale flowcytometer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inleen technisch manager watersystemen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licht, geluid en AV middelen t.b.v. de Floriade Expo 2022 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder