maandag 31 januari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de Kamerbrief van 6 januari 2022: ‘Mogeli...

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de Kamerbrief van 6 januari 2022: 'Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022'
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de Kamerbrief van 6 januari 2022: 'Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022' later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Kröger (GroenLinks)
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de lijst met contacten die kabinet heeft gehad voorafgaand aan het vertrek Shell hoofdkantoor
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de lijst met contacten die kabinet heeft gehad voorafgaand aan het vertrek Shell hoofdkantoor. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Partij Lid Omtzigt) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Bijlage Bij beantwoording mondelinge Kamervraag
Bijlage Bij beantwoording mondelinge Kamervraag.
Lees verder

Aanbiedingsbrief overzicht uitbetaling RRF vierde kwartaal 2021
Minister Kaag (Financiën) en minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) sturen de Tweede Kamer het overzicht van de definitieve beoordeling van de ingediende betaalverzoeken van middelen uit de Recovery and Resilience Facility (RRF) over het vierde kwartaal van 2021.
Lees verder

Bijlage 2 Actuele stand van de uitbetaling van subsidies en leningen uit de RRF (na vierde kwartaal 2021)
Lees verder

Bijlage 1: Overzicht beoordeelde betaalverzoeken RRF vierde kwartaal 2021
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Nog deze maand besluit nodig over waterstofsubsidies'
Minister Jetten(EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nog deze maand besluit nodig over waterstofsubsidies'.Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de berichten 'Epidemioloog haalt uit RIVM-conclusies over windmolens deugen niet' en 'RIVM verzweeg invloed windlobby op positieve rapporten'
Minister Jetten (EZK Klimaat en Energie) geeft mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de antwoorden op de vragen van het lid Kops (PVV) over de berichten 'Epidemioloog haalt uit: 'RIVM-conclusies over windmolens deugen niet'' en 'RIVM verzweeg invloed windlobby op positieve rapporten'.
Lees verder

Kamerbrief over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees verder