Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over kennismaking bewindspersonen/BR ministerie EZK en vaste Kamercommissi...

Kamerbrief over kennismaking bewindspersonen/BR ministerie EZK en vaste Kamercommissie EZK
Minister Adriaansens stuurt de Tweede Kamer, mede namens de Minister voor Klimaat en Energie en de Staatssecretaris Mijnbouw, een uitnodiging voor een nadere kennismaking.Een zelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking kernenergie en aardgas
Minister Jetten (EZK) informeert de Tweede Kamer over Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking kernenergie en aardgas.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen strafrechtelijk onderzoek OM naar afvalverwerking NAM
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het strafrechtelijk onderzoek OM naar afvalverwerking NAM later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gevolgen grootschalige uitrol windenergie op zee voor ecosysteem
Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Ecosystem effects of large upscaling of offshore wind on the North Sea'. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Bijlage 2: Beschrijving milieuneutrale verandering Waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-5
Bijlage 2: Beschrijving milieuneutrale verandering Waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-5
Lees verder

Kamerbrief reactie op verzoeken over afvalwaterinjectie NAM in Twente
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) reageert op de verzoeken van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer over de afvalwaterinjectie door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Twente.
Lees verder

Aanvraag omgevingsvergunning wijziging afvalwaterinjectie Rossum-Weerselo-5
Vergunningaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor aanpassing van de afvalwaterinjectie op de locatie Rossum-Weerselo-5. De NAM heeft deze aanvraag inmiddels ingetrokken.
Lees verder

Bijlage 3; Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning
Bijlage 3; Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning.
Lees verder

Bijlage 4: Beschrijving milieuneutrale verandering Waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-3
Bijlage 4: Beschrijving milieuneutrale verandering Waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-3.
Lees verder