vrijdag 14 januari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022

Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Zeer nauwe verbintenis Roland Berger en Tata'
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op de vragen over het bericht 'Zeer nauwe verbintenis Roland Berger en Tata'. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de aankoop van 11,6 miljoen mondkapjes bij DSM als compensatie voor het niet afgeven van een garantie aan DSM
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen over de aankoop van 11,6 miljoen mondkapjes bij DSM als compensatie voor het niet afgeven van een garantie aan DSM. De vragen zijn van het lid Pouw-Verweij (JA21).
Lees verder

Bijlage bij Kamerbrief over Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022
Bijlage bij kamerbrief over de Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022.
Lees verder

Kamerbrief over de Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022
Minister Jetten informeert de Tweede Kamer over de Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de gasmarkt
Minister Jetten (EZK) meldt dat de antwoorden op de vragen over de gasmarkt later komen dan gebruikelijk. Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA), Erkens (VVD) en Amhaouch (CDA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Benutting budget woningverbeteringssubsidie
Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief stuurt een brief naar de Tweede Kamer over de 'Benutting budget woningverbeteringssubsidie'.
Lees verder

Bijlage 1: Behorende bij Kamerbrief Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie
Kamerbrief van 14 juni 2021 over Uitwerking EU-taxonomie.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie
Minister Jetten (EZK) geeft antwoord op Kamervragen over de Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie. De fractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld.
Lees verder