Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Dutch response to the targeted review of the General Block Exemption Regulation:

Dutch response to the targeted review of the General Block Exemption Regulation:
Bijlage 3 behorende bij Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Stop op boorvergunningen moet einde tijdperk olie en gas inluiden'
Minister Van der Wal (LNV) geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Stop op boorvergunningen moet einde tijdperk olie en gas inluiden'. Tweede Kamerleden Bromet en Kröger (beiden GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij 2e periodieke brief over stand van zaken 'Fit for 55'-pakket
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de 2e periodieke brief aan over de stand van zaken bij het pakket 'Fit for 55'. Dit gaat over de Europese inspanningen om de uitstoot van CO2 te verminderen.
Lees verder

2e periodieke brief 'Fit for 55'-pakket:
2e periodieke brief over de stand van zaken bij het pakket 'Fit for 55'. Dit gaat over de Europese inspanningen om de uitstoot van CO2 te verminderen. In de brief wordt ingegaan op een systeem voor emissiehandel voor gebouwen en wegtransport (ETS-BRT; Emission Trading System for Buildings and Road Transport).
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de aanleg van glasvezel in het Westland
Minister Adriaansens (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de aanleg van glasvezel in het Westland later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op vragen over JA21 "Het ruimte geven aan jaarmarkten en braderieën"
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de vragen over het ruimte geven aan jaarmarkten en braderieën. De vragen zijn gesteld door het lid Eerdmans (JA21).
Lees verder

Kamerbrief over voorstel voor regionale steunkaart 2022–2027 voor Nederland
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het voorstel voor de regionale steunkaart 2022–2027 voor Nederland. Regionale steun versterkt de regionale ontwikkeling binnen de Europese Unie.
Lees verder

Uitstelbrief over beantwoording vragen inzake het kredietregister
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer dat vanwege de benodigde interdepartementale afstemming en het kerstreces de vragen niet binnen de gestelde termijn zijn beantwoord.
Lees verder

Antwoorden op schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari en 1 februari
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari en 1 februari.
Lees verder