Doorgaan naar hoofdcontent

DNB: Aanbodbeperkingen zichtbaar in inflatie

De Nederlandsche Bank
Aanbodbeperkingen zichtbaar in inflatie
De hogere prijzen waarmee bedrijven de laatste maanden worden geconfronteerd, komen in toenemende mate ook tot uiting in een stijging van de consumentenprijzen. Het gaat vooral om prijsstijgingen bij producten die voorheen juist zorgden voor een neerwaartse druk op de Nederlandse inflatie.
Lees verder

Stabiele verdeling arbeids- en winstinkomen ondanks coronacrisis
Ondanks de coronacrisis is de verdeling tussen het arbeids- en winstinkomen constant gebleven. Dat blijkt uit de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (AIQ) van de marktsector in 2020.
Lees verder

Duurzaamheidsrisico's ondanks databeperkingen wel degelijk meetbaar
Het gebrek aan consistente en betrouwbare data maakt het meten van duurzaamheidsrisico's lastig, maar niet onmogelijk.
Lees verder

20 jaar euro: 20 leuke weetjes
Lees verder