donderdag 9 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Meerj.n Raamovk.s GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Gelderland 2022 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Engineering & realisatie Koopse Glorie te Boskoop - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beeldmateriaal LRL 2022-ev - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Busvervoer - Schoolinkoop - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het Leveren van Brandweerhelmen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WPB Eindhoven Berging & Distributie - BWK en WTB - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Summa - Architect Montessori - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31169503: Veiligheidscultuurmetingen PPO/GPO - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst vervangen speeltoestellen en ondergronden 2022-2023 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Medische afvalverwerking - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf met betrekking tot de Makelaarssuite van PinkRoccade. - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

210003SDD Trapliften - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Dienstverlening applicatie RINA (EESSI) - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Centrale repro periode 2022-2029 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzenddiensten - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beademingsdisposables - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden pv-installaties op de rwzi's Alkmaar, Oosthuizen, Ursem en Zaandam-Oost - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

NA Asfaltonderhoud WT3 gemeenten 2022 e.v. - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Waalcampus in 's-Gravenzande - Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Echoapparatuur Radiologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondernemer Centraal (Open House) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Market consultation Logistical support Business Export Coaching Natural Ingredients sector in Burkina Faso - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2022...
Lees verder

Huishoudelijke Hulp - Semi Open House procedure - Gemeente Meppel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Inspecteur Gevaarlijke Stoffen (1fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Inspecteur Afvalstoffen (1fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Overslag, transport en verwerken OPK AVU - Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Regio Hart van Brabant - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 |...
Lees verder

Raamovereenkomst software - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Electrische Veegmachine 5m³ - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Ondersteuning projectorganisatie Regionaal Werkcentrum - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied K Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven Oost - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Arrestantenvoeding - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Berichtendienst voor UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud bedrijfsvoeringssysteem (SCADA) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging camera's bushalte Jaarbeurszijde - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Evaluatie van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectevaluatie Uithoflijn - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht...
Lees verder

Spoorstaaf Conditioneringssysteem - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie Barnsteenstraat en Saffierstraat - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2022...
Lees verder

Uitbreiding overweg Symfonielaan Nieuwegein - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Toegankelijkheid OV - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310,...
Lees verder

Meerstad, Groenewei woonrijpmaken - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2021...
Lees verder

Nieuwe instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp (Segment C) - Regio Westfriesland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Belastingapplicatie(s) - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Taxaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst ten behoeve van de levering van afvalbakken gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering gladheidsbestrijding - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Beschermd Wonen Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

De beste systeem-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied N Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied M Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De beste leverancier voor Rotterdam voor het wegslepen van voertuigen & voorwerpen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De beste prestatie-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Externe Rekenkamer - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

werkkleding, veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en BOA-uniformen - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IRU tender for South Caucasus connectivity - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie werving en opleiding monteurs en uitvoerders - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Hoge druk-vacuüm combinatievoertuig - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Teammanager Datamanagement - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud bedrijventerrein Majoppeveld - gemeente Roosendaal voor Ondernemersvereniging Majoppeveld - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Rooien bomen Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering van leermiddelen en distribueren van leermiddelen Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci - Da Vinci College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AEB Amsterdam | Transport en opslag van CO2 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaak Prins Maurits - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Gereedschappen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Herinrichting Vogelbuurt Zuid in de gemeente Sliedrecht 200147GSD - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering verkeersborden gemeente Dordrecht 210033GDD - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IKC adviseur constructeur - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding kantoorartikelen - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekering Stichting Wijzer in Onderwijs - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IKC adviseur installatie - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Groenbestek Nijmegen Noord - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beplanten en onderhouden van...
Lees verder

Revisie 4 buis ovensysteem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Zaaksysteem (met geïntegreerd DMS en RMA) - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Toeristische marketing Heemskerk Zee van Tijd - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CRO diensten studies kinderoncologie - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Planning en...
Lees verder

Ontwerp en realisatie Huis van de Stad fase 2 te Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Trivium- Preferred suppliers meubilair - Stichting Trivium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Immissiemeting Siliciumcarbide vezels periode tot en met april 2022 - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AI 2021-0250 Bouwteam brug en oevers Asterpad+ - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Randstad Overstroming Instrumentarium (ROI) - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie: ICT ondersteuning voor vorderen in het sociaal domein voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Herinrichting Binnenstad Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Levering minicontainers voor huishoudelijk gft- en restafval - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Plaatsen en onderhouden PV-installaties diverse locaties provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sloop bestaande school en nieuwbouw Julianaschool Krabbendijke II - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ready for Use SaaS-ERP oplossing voor Financiën en Inkoop - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Financieel administratief medewerker (24 uur (-36) per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder