Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Aanpassen en vervangen Openbare Verlichting - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior Projectleider Gebiedsontwikkeling (vastgoed) - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Advies uitvoering Taskforce 'bouwen en wonen' - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Conditionerende onderzoeken - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2031 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoering...
Lees verder

VNGR - Pilotcoordinator werkgebied Werk & Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

EA Brandverzekering WSRL 2022 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herstelmaatregelpakketten voor Kalkmoeras in Zuid-Limburg - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Strategisch Adviseur voorbereiding implementatie PGB2.0 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Casco Motorfietsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financiering van lokale energie initiatieven - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 |...
Lees verder

Dienstverlening t.b.v. de werkgeversvereniging voor waterschappen - Vereniging werken voor waterschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

B1 en Z-route - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie turborotonde inclusief fietstunnel Hempontplein - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

HR-systeem - Servicecentrum MER
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Groenendijk te Nieuwerkerk aan den IJssel - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Bestrijding Invasieve Exoten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging Chroom baden reeks - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf Welbevinden+, ex-gedetineerden en direct bemiddelbaren - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding abri's - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding vrijstaande reclamevitrines - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aannemersselectie nieuwbouw Nicolaasschool - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2022...
Lees verder

Geophysical investigations IJmuiden Ver Wind Farm Zone (sites V and VI) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Full stack Go ontwikkelaar met Kubernetes kennis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Wasinstallatie Legmeerpolder - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Havenbeambten, Sluis- en Brugwachters - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - WisseIinspectie en Spoorinspectie - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder