Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Onderhoud E&W Installaties - Dr. Schaepmanstichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU OPO IJmond - Schoonmaakdiensten De Boekanier - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Desktops en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren bedrijfskleding, PBM en schoeisel, inclusief reparaties en reiniging - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Brandstof onderzoeksboot - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vaccinatiearts, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Capaciteit Toegankelijkheidsaudits - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toetredingsronde Beschermd Wonen Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Maaien gazondelen - gemeente Uitgeest - Gemeente Uitgeest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

EU aanbesteding Warmedrankenautomaten gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Roosendaal 2022 ev - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van CORONA - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS - Inhuur Onderwijzend Personeel & Gespecialiseerde Inhuur - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur arbeidskrachten OP - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer Informatie- en communicatietechnologie - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Inhuur arbeidskrachten OP - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Onderhoudsovereenkomst E/W installaties HAS Hogeschool - Stichting HAS Den Bosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Software voor studenten met dyslexie - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van CORONA - GGD West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Kantoormeubilair - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Omgevingsplan Jurist - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Stoomkoppelleiding AEC/HRC - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk – Rentmeesters en taxateurs - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Disposables en verzorgingspakketten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigen, inspectie en onderhoud drukriolering, hoofdrioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen / reinigen stuwput en vuilroosters gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Windfarm Zutphen & Duiven - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Drenthe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Catent - Touchscreens en toebehoren - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software Wmo & Backoffice dienstverlening Wmo en Jeugd als BPO - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden (intensief) - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

EA Werkplekapparatuur - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bedrijfsafval - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

bewassing en service/onderhoud van bedrijfskleding - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inburgering Rivierenland Onderwijsroute - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland...
Lees verder