vrijdag 3 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Supply of pipe material for WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Video Publicatie Platform - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvaldienstverlening - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Online dienstverlening - Stichting Vilans
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Postdiensten voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting Kanaalstraat - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom banden en rubber - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ter beschikking stellen van Software ten behoeve van burgerzaken. - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoolmeubilair - Sovon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Technisch beheer en onderhoud - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Periodieke keuringen & (arbeids)gezondheidskundig onderzoek - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek Plaatsbepaling moleculaire diagnostiek in de oncologie: onderzoek naar karakteristieken van het tipping-point voor brede DNA sequencing' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

31164067: voor het verlenen van noodsleephulp op het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee ter bewaking van de scheepvaartveiligheid in dat gebied. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding beheer en exploitatie sportaccommodaties - Gemeente Tiel
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland...
Lees verder

Delivery of 3 autonomous underwater gliders for marine research - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Absorber and desorber setup for Direct Air Capture and CO2 capture from fluegas - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

CHARLIE: Hydrogenation setup & distillation setup - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Scanoplossing Parkeren - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aardgas Veiligheidsregio Haaglanden 2024-2025 - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DME MeOH-productzuivering en -opslag - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

3-D-24191-21: Mededingingsprocedure Arbodienstverlening Clusters SB en W&I RI - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Groenbestek Houten 2022 t/m 2026 - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2021...
Lees verder

Thalia - Skid-integratie voor opvang, conversie en scheiding - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Keuring, Onderhoud en Vervanging van Blusmateriaal - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwmanagement - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs "De Breul"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Primair Onderwijs De Liemers
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Elektriciteit Veiligheidsregio Haaglanden 2024-2025 - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud wegbermen, watergangen en dijken Overwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten Forum Groningen - Stichting Forum Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwikkellocatie Zilverstraat - Hoogstraat te Enkhuizen - Gemeente Enkhuizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Onderhoud Zwembaden t.b.v. Sportbedrijf Rotterdam - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het project toezicht, handhaving en juridisch advies toeristische verhuur - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Marktconsultatie, integraal onderhoud buitenruimte gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur - Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten Leur en omgeving KSE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Sanitaire Middelen. - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Payment Provider - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OBN-2020-123-EG Oorzaken achteruitgang van biomassa van insecten v2.0 29-11-2021 - Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectenselectie (incl. adviseur constructie en bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek) nieuwbouw kindcentrum Opmeer - Spanbroek - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering grond- en hulpstoffen voor de productie van matrassen en kussens - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IWR | Printing 2022 t/m 2025 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

10100043215 BD/PBenT Projectmedewerker/secretaris - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de verlichting Kerststad Valkenburg aan de Geul ten behoeve van Gemeente Valkenburg aan de Geul - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financial auditor - Cluster CAMC - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Storten van ernstig met lood verontreinigde grond - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Back-up & Storage - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Generalistische basis GGZ, ambulante jeugdhulp met beperking en ernstige enkelvoudige dyslexie - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctional Printers, aanverwante diensten en verbruiksartikelen - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvoering APPA regeling - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Prijsvraag Distributed Information Access Control - Stichting Connekt
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AT-2021-15: Markconsultatie ten behoeve van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dataverbindingen provinciale assets - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals t.b.v. VWS en SZW - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie Objectcommunicatie en toebehoren - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Marktconsultatie Nieuwbouw Internationale School Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0184 Onderhoudscontract Openbare Verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

schoonmaakonderhoud, glasbewassing en levering sanitaire middelen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie rechtsbijstandsverzekering - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Europese aanbesteding "BAG-WOZ applicatie" ten behoeve van de gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Regulier onderhoud VRI's - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

AED's voor gebouwen en voertuigen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Best Value - Document Management Systeem - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Gistingsinstallatie Echten, veilig en duurzaam - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Evaluatie Effectiviteit NL leert door - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek Informatiebehoefte op basis van wettelijke taken in veranderlijk datalandschap - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Fietslease - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Software en Licentiebeheer - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie Nanostring GeoMX DNA, RNA en eiwit sequencing - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leerroute Inburgering - Onderwijsroute - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warmtesysteem Beursgebied - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Amsterdam PHS - Aanpassingen Westtunnel en het Cuypersgebouw (C10 Westknoop) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-17035-21: Huur van inzamelvoertuigen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief medewerker ICT - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-12472-21: Dempen Rijnhaven en bijbehorende werkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten Slimme en Schone Mobiliteit, Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Domeinexpert Data & Informatie Verpleeghuiszorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek "Indicatiebrede beoordeling bij het melanoom met gebruikmaking van een ziektemodel" - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Duurzame steriele OK jassen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kleding voor medisch personeel
Lees verder

Levering Disposables en verzorgingspakketten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering HVO100 en AdBlue WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair t.b.v. Adenium - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bermen en watergangen 2022-2023 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19364589 Senior Technisch Medewerker Systeem techniek en Technisch ontwerpen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reverse Vending Machines Statiegeld (heraanbesteding) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Entree en Fietsenstalling Nieuw Kijkduin - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2021...
Lees verder

Horecadienstverlening Omnia - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten gemeente Neder-Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 |...
Lees verder

Tender kavel 4B1 Sluisbuurt Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Sportparkbrug en Nieuwe Damlaan - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Document Management Systeem van Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bouwteam Renovatie rioolgemaal Brabant - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Praktische begeleiding bij vestiging Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

RAW Bestek: Onderhoud grasvegetaties en RAW Raamovereenkomst: Onderhoud grassportvelden. - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Beheer verhardingen - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Aannemer Kockengen Waterproof - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2022...
Lees verder

Crashtenders for the Royal Netherlands Air Force (re-tender) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder