Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inzameling en verwerking van het grof huishoudelijk restafval voor de gemeente Gilze en Rijen - Gemeente Gilze en Rijen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking huishoudelijke afvalstromen, dienstverlening milieustraat en aanvullende dienstverlening - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Architect herbouw De Schelft - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Experts for the fresh fruit and vegetables sector in Ethiopia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Benchtop Suspensions ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud plantsoenen Baarlo-Meijel - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Post- en koeriersdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

Hoogtemodellen uit opnamen en True ortofoto's - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk serviceloket m.b.t. corona/infectieziektebestrijding (LST) - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

eSuite specialist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WFRL-11-21968 Hardware - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Transport nat zuiveringsslib - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Database Specialst - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Vervanging IT Infrastructuur - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Senior Projectplanner en Risicomanager - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

EU Openbare aanbesteding Nieuwe Wet Inburgering - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf aanschaf van een Automatisch uitgiftesysteem voor waardedocumenten - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Burgerzaken applicatie - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Bevolkingsonderzoek Nederland - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst betreft De Draai 2022-2025 bouw- en woonrijp maken diverse deelgebieden - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzendkrachten ten behoeve van de RDOGHM - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

CRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Totaaloplossing NIPT - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse apparatuur voor...
Lees verder

Glasvezel - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief warmtesysteem Laakhavens te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Röntgenstatieven HKK - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

FIN-HIS-MC Ondersteuningsteam ouders buitenland - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sociale diensten
Lees verder

Grafische vormgeving - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud aan pompinstallaties mechanische riolering - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Digitaal - VISTA college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerte-uitvraag DAS devices (Chromebooks en Windows Device ) - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA CPOV OLP - Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische aansprakelijkheidsverzekering - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf aanschaf Digitaal aanbestedingsplatform - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Contractmanagement leerlingen- en jeugdwetvervoer (Gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland) - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, Agglomeratie...
Lees verder

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad (4 á 5 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiliging Test- & Vaccinatie locaties Covid-19 - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

full body stereoradiografische afbeeldingen - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Spoed Eisende Zorg Zuidoost Brabant (Regio Eindhoven) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU STOPOZ - Schoonmaak Voorwegschool 1 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zelfredzaamheidsroute - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

NU STOPOZ - Schoonmaak Sparrenbosschool 1 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU STOPOZ - Schoonmaak Crayenesterschool 1 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding CPOV Meubilair / Schoolinrichting - Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU STOPOZ - Schoonmaak Bestuurskantoor 1 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en beheer parkeerdrukregistratie systeem - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

ROVK div. munitie perceel 4: Obscuring Grenades (871.19.7936.01) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Toepassen van ongebroken gemengd hout A/B afkomstig van Midwasteleden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectmedewerker Zorgcontinuïteit en Advies - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verduurzaming verlichting sportaccommodaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Business Liaison Manager Digitaal Stelsel Omgevingswet - Planketen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder