Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Producten voor mitraal-/tricuspidaalklep aandoeningen en mitraalklep vervanging - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Honden ge- en verbruiksartikelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31051486: Het exploiteren van een veerverbinding op het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente Stichtse Vecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Unicoz onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie reconstructie N233Rondweg-oost Veenendaal: Verhardingen, kunstwerken, warmteopwekking, elektriciteitsopwekking - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkmaterieelverzekering ten behoeve van Bevolkingsonderzoek Nederland - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

3e ontsluiting Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur evenementenartikelen - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Levering 3 tractoren - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Electrical submershable pump (ESP), downhole equipment + Running services - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure restaandeel werkmaterieelverzekering Bevolkingsonderzoek Nederland - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaak - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

HVC-Sludge drying installation Alkmaar - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Revisie- en onderhoudsonderdelen Ademluchttoestellen - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerverzekering conventioneel (WGA-ERD) - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-14147-21: Het op afroep en naar behoefte leveren van betonnen tegels ten behoeve van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkvoorbereider Openbare Verlichting - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatwerkleerinterventies Rijkswaterstaat - 31169311 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Quadraam - Touchscreens en toebehoren Olympuscollege - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Content(management)werkzaamheden ten behoeve van Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst wegenonderhoud 2022-2025 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, Zaanstreek NL325,...
Lees verder

Programmasecretaris Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inzameling van restafval, GFT, PMD en verwerking van restafval en GFT GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Massaspectrometers - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Identity and Access Management - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ketensamenwerking Woningbedrijf Koggenland - Gemeente Koggenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reiniging en inspectie riool 2021-2025 VW - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Ontwikkeling Haven Boekelermeer te Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-12-2021...
Lees verder

Waardelogistiek - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Bestek 2391, UAV-GC 2005, Duurzaam asfaltonderhoud A326 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Computerhardware - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA - OLP - SKPOEL - Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

E-TEST: Silicon suspension - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA ICT-Hardware Lowys Porquinstichting - Lowys Porquinstichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering gemeente Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Aanschaf combizuiger - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf, installatie en onderhoud van trapliften - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur Teamleider ICT - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerbedrijf in de Wijk - Zorg - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

NO inhuur Specialist grondzaken - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Beheer, Onderhoud en Doorontwikkeling DMS/RMA ALfresco - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ) en Ondersteuning Huishouden (OH) - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31174202: Coördineren, uitvoeren, analyse en rapportage Waterbodemonderzoek zandwingebieden kustlijnzorg 2022-2023 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31174203: Uitvoeren van Boorwerkzaamheden t.b.v. Waterbodemonderzoek Noordzee RWS Kustlijnzorg 2022- 2023 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf vliegtuigtrappen t.b.v. de F-35 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer- en Onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Baarn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

Onderhoud bos Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomsten architecten- en installatieadviesdiensten MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair - Kerobei, Stichting voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in de Gemeenten Beesel, Maasbree en Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WFRL-11-20543 Elektrotechnische producten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gereedschappen en ijzerwaren - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Word DTP - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerving Multidisciplinaire Commando Unit (MCU) - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Azure Landing Zone, Migratie & Managed Services - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud van pompen, mengers, vijzels, aandrijvingen, versnijders, mixers, voortstuwers, blowers, krooshekreinigers, compressoren en appendages - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nerve agent antidote autoinjectors - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van...
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur Projectbeheersing - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inleen personeel - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drilling Rigs - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure brandverzekering gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Integraal Systeem Sociaal Domein (Regie- en Backofficefunctionaliteit in één systeem) - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening veerponten Akersloot en De Woude - Gemeente Castricum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inhuur EHBO-medewerkers - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Plantoetser/Wabo vergunningverlener - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Expert support on soil investigations (Lot 1), expert support on wind and water investigations (Lot 2) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gazons 2022 ev. - Gemeente Eersel - Gemeente Eersel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolploeg klein onderhoud gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem DAS GGD Zaanstreek-Waterland - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Milieucontroles - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Leerroutes en de Module Arbeidsmarkt en Participatie - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 |...
Lees verder

Adviesdiensten Verduurzaming Gebouwenportefeuille 2021-2025 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zaaksysteem - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en keuringen van Elektrotechnische (E) en Werktuigbouwkundige (W) installaties - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Chromatografieapparatuur - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

22001-50 Asfalt en betononderhoud - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snelfietsroute F28 Utrecht - Amersfoort - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2022...
Lees verder