Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Accommodatie ten behoeve van Vormingswerk - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broker inhuur managementadvies en andere specialistische Diensten t.b.v. de IND - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31096659: A6 Almere Havendreef – Almere buiten-Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2015 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst CTG 130 mm (Chaffs) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderhoud Werktuigbouwkundige Installaties - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onafhankelijk advies dierplagen beheersing 2022 tot en met 2031 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Leasefietsen - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422,...
Lees verder

Marktconsultatie Brandstofdepot voor Eindhoven Airport - Fuel Depot at Eindhoven Airport - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Productmanager Parkeervoorziening - Cluster Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT hardware en audiovisuele middelen - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MV Projectcables 20kV - 2021 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Procesontwerper/Business Analist iWlz - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Quality Assurance KIK-V2 - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Laden op Zon - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2 Smalspoortractoren met front en achter klepelmaaiers - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatiedeskundige E&W - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Applicatie domein Inkomen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek naar het gebruik van cliënt relevante uitkomstmaten in de langdurige zorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

ICT Hardware - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Programmadirecteur Zuid-Limburg Bereikbaar - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Officiële monitoring van Zoönotische Salmonella in pluimvee - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

19506285 - Inhuur ILS capaciteit Wielvoertuigen en Containersystemen DWOW/WTB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Weesfietsen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Licentie voor toegang tot beelden openbare ruimte - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Cateringdienstverlening Raad voor de rechtspraak - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1e lijns onderhoud buiteninstallaties VRI's - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0047 Integraal Display Management Applicatie (IDMA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Noord-Beveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Marktconsultatie LAN/WLAN apparatuur - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Bouwteampartner Renovatie Berlage Lyceum Amsterdam - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspecties watersysteemwerken en rioolgemalen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging financieel systeem - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor financiële...
Lees verder

ABG162, Verkeerskundige ondersteuning 2022 en verder - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS-volwaardig leven - Stichting Vilans
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeentepagina - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud waterlopen 2022-2023 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van voor CO2 gecompenseerd aardgas voor haar GXX aansluiting en groen gas voor KV aansluitingen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek "Gebruik van kwaliteitsinformatie over verleende zorg in Nederland" - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag 'Verkenningsonderzoek passende AI in de zorg' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

VWS - EA Monitor Psychische Problematiek - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding voorraadbeheerkasten en aanverwante dienstverlening - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU PROOLeiden - Tablets en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Open House procedure Huishoudelijke Ondersteuning toetreden 1 april 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Schilderwerk staalconstructie Stadskantoor - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzet beveiligers, beroepsverkeersregelaars en aanverwante diensten ten behoeve van CORONA - GGD West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Adviesdiensten voor bouwteam Keersop Midden - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DPS Connectivity Services - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Catering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-W-29346-21: Woonrijp maken Oedevlietsepark e.o.in de wijk Meeuwenplaat te Hoogvliet - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Touchscreens en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concerndirecteur Bedrijfsvoering - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Adembeschermingsapparatuur - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek: Het identificeren van werkzame elementen en best practices bij de implementatie van effectieve interventies in de langdurige zorg. - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie landschap Campus Eemsdelta - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022...
Lees verder

Vervanging VMS incl. incident rapportagesysteem - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding SAB 2021 Depot Nieuwegein 21-3693 - SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud 13 x Materieeltrekker elektrisch - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ombouw patrouillevaartuigen voor emissiereductie en refit - Aanbesteding - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Eindejaarsgeschenken 2021 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

voor de acceptatie en (eind)verwerking van grof huishoudelijk afval voor Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware en toebehoren - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

NO Inhuur Senior Adviseur Informatievoorziening op het gebied van netwerk architectuur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectdirecteur i-Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

VNGR - Senior Adviseur Communicatie en Woordvoering IBD en Privacy - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Cryo ablatie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding SAB 2021 Perceel 1 t/m 8 - SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Inhuur adviesdiensten ketenlogistiek - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud Brand- en inbraakinstallaties - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering voertuigen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZK-ABD-HIS EA Assessments Bureau ABD - P-Direkt / Ministerie van Binnenlandse zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie gemeenten Asten, Deurne en Someren - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Vormgever Visuele Communicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Informatiemanagementtrainees 21 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Waterschap Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging: Wasserijdiensten voor medisch en laboratoriumtextiel - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese Aanbesteding WSJG - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ondersteuning Scholierenprojecten Schone Lucht Akkoord - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Managed M2M omgeving - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud tractoren en aanbouwdelen - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - 21.119 Programmamanager Hersteloperatie gemeenten en Verbinden Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Market consultation - Wave maker No2 Tank - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse machines voor...
Lees verder

Market consultation International Cash and Valuables in Transit (CViT) - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Luchtvervoer
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare grondverkoop Herontwikkeling locatie Het Bolwerk te Klundert - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

6-D-92133-21 marktconsultatie Jeugd lokaal januari 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Levering mobiele telefoons - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL,...
Lees verder

EA Nieuwbouw Campus De Hoef - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Devices - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

OV-fiets - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Dalfsen - Onderhoud gebouw gebonden installaties diverse gebouwen - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur groenpersoneel - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Vervangen VAV-units en bijbehorende regeltechniek' - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 |...
Lees verder

210001GDD Wijkonderhoudsbestekken 2021 - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

200010REG Beveiligingsdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inkoop van aanbod vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Renovatie en onderhoud liftinstallaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Testmanager handhavingssystemen - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werktuigbouwkundig onderhoud - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ULTRA (Utrecht Lightrail Tram Architecture) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior Java ontwikkelaar WMO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software en diensten Venus - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Instellen DAS gemeente De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Industriele Reiniging - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payrolldienstverlening - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

E012 - Onderhoud van schoolterreinen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

VWS Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZK-FMH-HIS EA Huur AV middelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van Duurzame elektriciteit - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Erkenningsregeling Dakrenovaties - Oasen N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Nieuwbouw Sportaccommodatie Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst assessments VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Schuldhulpverlening en Budgetbeheer - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31169506: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing van de locaties Soma College - Stichting SOMA College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder