Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Manager testlocatie - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie vernieuwing gemeentelijk netwerk Gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

2021-06: Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2022 - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Industrieel reinigen Drinkwater - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkvoorbereider Woningen - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ARBO ergonomische producten en bijbehorende dienstverlening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitwijkvoorziening print & mail - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur Alexanderknoop - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022...
Lees verder

Mediastrategie open dag - Stichting Hout- en Meubileringscollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Notice in case of prior voluntary transparancy - UV Aerosol/Cloud Lidars - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inrichting Snijzaal anatomie VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Adviseur Onderhoud Vastgoed - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Forensisch DNA-onderzoek aan munitie(delen) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Twee beschikbare vergunningen voor het aanbieden van deelscooters - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie bouwkundige aannemer en installateur (E + W) GBS De Parel, Drachten - VGPO Noorderbasis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Creoptix WAVEsystem - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meetinstrumenten
Lees verder

E&W en zwembadinstallatie zwembad De Slag - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

Beleidsmedewerker SBDOC - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ontwikkelen, realiseren en onderhouden energie-opwekinstallatie WOW - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pollersysteem voetgangersgebied binnenstad gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Re-integratie dienstverlening - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) Covid-19 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dataverbindingen 2022 - 2025 (2027) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 1781, Schoonmaken areaal beheersgebied provincie Drenthe 2022 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaccinaties Hepatitis B ten behoeve van de studenten van Avans Hogeschool. - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente West Betuwe - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure ophalen en verwerken van groenafval voor Leerwerkbedrijf Stark - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging marktconsultatie Grondstoffenstroomanalyse - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

DOS-2021-0006990 - Verkenning Circulaire Plastics in de Tuinbouwsector - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure beheer en onderhoud daken, bliksem- en valbeveiliging voor de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandwerende voorzieningen Gebouw A KMA te Breda - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

DOS-2021-0007391 - Procescoƶrdinator Wijk-warmteaanpak Walburg, Zwijndrecht - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Projectmanagement Zorg en Veiligheid - Sociaal domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren, installeren en onderhouden van een Parkeermanagementsysteem t.b.v. parkeergarage Sluisdijk - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DOS-2021-0004533 - Senior Technisch Manager N211 Wippolderlaan - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Adviseur Leren & Ontwikkelen Regioteam - Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectsecretaris HTT010 - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Echoapparatuur cardiologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

New streaming media player - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur ICT-specialisten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31173571 - CBS Waterstatistieken ten behoeve van Emissieregistratie (ER) 2022- 2025 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Partnerkeuze warmtebedrijf Groenpoort - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IT dienstverlening - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Baggeronderhoud seizoen 2021-2022 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

E-depot Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inrichting Snijzaal anatomie VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Riool- en calamiteitenvoertuig - Gemeente Best
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Externe vergaderlocaties - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf inzake ontwikkeling normstelling vliegenoverlast - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Op resultaatsbasis uitvoeren van aanbestedingen - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering voedingsmiddelen voor Scholengemeenschap Ubbo Emmius - Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Buiteninstallaties - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Erkenningsregeling EU-301 Lijnen - TenneT TSO
Type publicatie: Erkenningsregeling - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Technisch Beheer en Onderhoud gebouwen Provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2038 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Organisatie van bodem-, erfemissie- en gewasbeschermingsmiddelencoaches en de helpdesk voor Landbouwportaal Rijnland (DIG-12419) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktverkenning exploitatievorm Upcycle Mall in Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Adviesdiensten voor...
Lees verder

Wagenpark ODBN (Lease) - Omgevingsdienst Brabant Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK diverse munitieartikelen, perceel 4: Obscuring Grenades - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanmeldings- en Selectiedocument: Uitvoeren van een Bouwteam werk - “Het aanleggen van nieuwe kabels en gas- en drinkwaterleidingen t.b.v. het aanpassen van de N468” - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rietland maaien Varkensland wintermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Oostzanerveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Guisveld, Westzijderveld en de Reef winter- en zomermaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Deelgebied A Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Deelgebied I Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie Lichtmastreclame - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Levering van forensische multiplex PCR STR (Short Tandem Repeat) typeringskits t.b.v. het NFI - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer JGZ informatiestandaard - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Waardelogistiek - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vooraankondiging Rehabilitatie en Groot Onderhoud N760 IJsselmuiden - Genemuiden - Provincie Overijssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Bedrijfswagens gemeente Beverwijk - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vooraankondiging Aanbesteding Algemeen Onderhoud 'Bij de bewoner binnen' - Stichting Wonen Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Vooraankondiging Aanbesteding Algemeen Onderhoud Installaties - Stichting Wonen Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Milieu Klachten Centrale Buiten KantoorTijden - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zaaksysteem H2O - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging Aanbesteding Algemeen Onderhoud Buitenschil en Algemene ruimte - Stichting Wonen Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Europese Aanbesteding Blusvoertuigen VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen, gemeente Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IKC adviseur installatie - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog Concessie Modal Shift - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding zonnepanelen Flexiforum Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Keizer Karel - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IKC adviseur constructeur - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dienst ICT-beheer Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectsecretaris Programmabureau, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie Rietveld 49 te Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PROOLeiden - Laptops ll en toebehoren - Woutertje Pieterse - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vaccinatiearts - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

INTHR Lijn 16S Doornstraat - Waldeck Pyrmontkade - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Projectleider kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken - Thema Participatie & Communicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inwinnen BGT/IMGeo + mutaties, Landmeten, Stereokarteren - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Architectendiensten Zwembad De Meerkamp te Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder