Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Nieuwbouw Blokpoelschool - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

19364589 Senior Technisch Medewerker Systeem techniek en Technisch ontwerpen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Serviceprovider voor de isolatie van woningen Valkenburg aan de Geul - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

26129 | Renovatie Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) depot Leeuwarden te Deinum (Bouw&Installatie) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2022...
Lees verder

DAS Inhuur Projectmanagers - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigingsbestek gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur extern personeel informatievoorziening en IT-opdrachten - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

NU PROOLeiden - Laptops mw - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Technisch experts - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rioolvervanging Hof van Delft fase 2 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Parkeerbeheer LBSP voor Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitaal discussie systeem - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Europese Aanbesteding volgens de Openbare procedure voor de accountantscontrole ten behoeve van N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering - N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering ( Liof )
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LAB - Circulair Water - Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Open House Ondersteuning met Wonen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouw KuBus gebouw (EKP Noord) 's HertogenBosch - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2022...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dagelijks onderhoud aan persluchtinstallaties - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E&W en zwembadinstallatie zwembad De Slag - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Bedrijfskleding - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Independent Market Research & IT Advice - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Ontologie modelleur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Jaarlijkse inspectie en onderhoud aan sporttoestellen, sportmaterialen en sportvloeren - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud elementen 2022 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior Enterprise Architect - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzaam beheer sloten en bermen - Gemeente Weert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House-systeem - Hulp bij het Huishouden 2022 - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Bouwteam kabels & leidingen bedrijventerrein Heveskes te Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en...
Lees verder