Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
SaaS oplossing ten behoeve van financiƫle administratie - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0216 - project kantplanken kunstgrasvelden 2021 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2022...
Lees verder

Openbaar Meldsysteem (OMS) overdracht naar de markt (ATSP) Marktconsultatie / Infobijeenkomst. - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Notice in case of prior voluntary transparancy - UV Aerosol/Cloud Lidars - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Concessie Openbare Snellaadstations Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Visie Energielandschap - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gevel tot gevel groen bestekken - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bepakkingssystemen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vernieuwing, onderhoud en beheer van het DataWareHouse Beleidsinformatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Versnelde Europees openbare aanbesteding Mobiele testcapaciteit Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Trapliften - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Student Inschrijfsysteem (SIS) - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderwijsroute Inburgering HBO/WO - Leidse regio e.o. - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beleidsadviseur Leefomgeving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanleg Traverse Eefde Zuid - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Genetische erosie bij bedreigde soorten van hellingschraallanden - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VNGR - Adviseur Ketenprocessen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Projectleider Subsidieproces - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Electronic Lab Notation en Inventory (ELN) Systeem en gerelateerde Diensten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeentepagina huis-aan-huisblad - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie LAN/WLAN apparatuur - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Advies uitvoering Taskforce 'bouwen en wonen' - gemeente Soest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van 1 Multifunctionele testfaciliteit automatische transmissie - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop van een BAG-Geo applicatie - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programmamanager Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder